Skip to main content

   Podpora inklúzie moderných gymnastiek

   Podpora inklúzie moderných gymnastiek

   stručná anotácia o projekte

   Činnosťou OZ MODERGYM je podpora oddielu modernej gymnastiky v Nitre z pohľadu materiálneho a technického zabezpečenia, organizovanie dobrovoľníckej činnosti súvisiacej s fungovaním oddielu modernej gymnastiky, organizácia športových podujatí.

   Cieľom projektu bolo podporiť inklúziu ukrajinských moderných gymnastiek rôznych vekových skupín a výkonnostných kategórií formou poskytnutia zvýhodnených podmienok na športovanie – tréningové podmienky, účasť na súťažiach, organizácia kontrolných pretekov, nákup gymnastického oblečenia a náčinia, organizácia podujatí priamo i nepriamo súvisiacich s modernou gymnastikou na podporu komunitného života – súťaže, gymnastický bazár, rodičovské „mixy“. Počet moderných gymnastiek z Ukrajiny neustále narastá a ich snaha o zaradenie do športovej komunity paralelne silnie. Zámerom predkladateľov bolo uľahčiť inklúziu ukrajinských športovcov do oddielu modernej gymnastiky naprieč všetkými vekovými skupinami – od najmladších 4-ročných prípraviek až po seniorské reprezentantky. Cieľovou skupinou projektu boli moderné gymnastky, trénerky a dobrovoľníčky z Ukrajiny – spolu 20 účastníkov projektu (v tom čase 17 UA gymnastiek a 3 trénerky z UA). Z grantu pre ne zakúpili športový set - výkonnostná gymnastika, športový set - gymnastika pre prípravky, gymnastické náčinie (švihadlo, lopta, obruč, kužele, stuha, tréningová kocka, závažia, sťahovacia guma, špičky).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Slančíkovej 2, Nitra, sídlo oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra

   predkladatelia projektu

   Modergym, o. z.

   Naše občianske združenie MODERGYM CUP so sídlom Farská 3, Nitra bolo zriadené za účelom podpory oddielu modernej gymnastiky ŠK ŠOG Nitra. V súčasnosti má Oddiel modernej gymnastiky v Nitre okolo 150 stálych členov vo všetkých vekových kategóriách od 4 do 18 rokov. Nitrianske gymnastky trénujú pod vedením kvalifikovaných tréneriek. Naše gymnastky získali niekoľko titulov na majstrovstvách Slovenska a pravidelne sa zúčastňujú majstrovstiev sveta a Európy.

   hlavný partner projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top