Skip to main content

Členovia klubu darcov

zoznam projektov na DOBROMAPE, ktoré podporili členovia KLUBU DARCOV

oblasť podpory: komunitný život v meste

Komunita mysliaca pozitívne

rok podpory: 2022
oblasť podpory: vzdelávanie

Podaj Pomocnú Ruku 2023

rok podpory: 2022
oblasť podpory: životné prostredie

Učiaca záhrada

rok podpory: 2021
oblasť podpory: sociálna oblasť

Rodina hravo a spolu

rok podpory: 2021
oblasť podpory: vzdelávanie

Science workshopy

rok podpory: 2021
oblasť podpory: sociálna oblasť

Rozhýbme deťom ústočká

rok podpory: 2021
oblasť podpory: šport

Veselo je v našej škole

rok podpory: 2021
oblasť podpory: životné prostredie

dobro.TI.sekne

rok podpory: 2021
oblasť podpory: sociálna oblasť

Pracovná inklúzia

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Podaj pomocnú ruku 2020

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Pomoc - COVID 19

rok podpory: 2020
oblasť podpory: životné prostredie

Separovaný zber

rok podpory: 2019

top