Skip to main content

Mesto Nitra

zoznam projektov na DOBROMAPE, ktoré podporil partner Mesto Nitra

oblasť podpory: šport

Korfbalový klub SPU Nitra

rok podpory: 2023
oblasť podpory: komunitný život v meste

Komunita mysliaca pozitívne

rok podpory: 2022
oblasť podpory: sociálna oblasť

Pracovná inklúzia

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Podaj pomocnú ruku 2020

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Dobudovanie oddychovej zóny pre seniorov

rok podpory: 2020
oblasť podpory: zdravie

Pomoc - COVID 19

rok podpory: 2020
oblasť podpory: vzdelávanie

Skoky do vedy

rok podpory: 2022
oblasť podpory: sociálna oblasť

Pomoc - mladým rodinám

rok podpory: 2022
oblasť podpory: zdravie

Pomôžeme ti


top