Skip to main content

  Spevácky a klavírny koncert ukrajinských pedagógov

  Spevácky a klavírny koncert ukrajinských pedagógov

  stručná anotácia o projekte

  Projekt bol zameraný na poskytnutie umeleckého priestoru a morálnej podpory umelcom a pedagógom, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli vojne. Podstatou bolo organizovanie večerného koncertu klasickej hudby, ktorý bol zložený z klavírnych skladieb a operných piesní ukrajinského i svetového repertoáru a predstavil kvalitných, vzdelaných a odhodlaných interpretov - dve klaviristky a jednu opernú speváčku z Ukrajiny, ktoré sa, navzdory ťažkej životnej situácii, odhodlali naďalej šíriť lásku a slobodu cez hudbu. Cieľom projektu bolo poskytnúť možnosť sebarealizácie výnimočným umelkyniam formou verejného vystúpenia a dať tak pocit slobody a spolupatričnosti s ľuďmi, ktorých postihol ťažký osud. Keďže ukrajinskí odídenci nemali žiadne zásadné možnosti ukázať svoje umenie verejnosti, koncert bol prostriedkom, ako mohli nielen predviesť pred publikom svoj talent, ale zároveň aspoň na chvíľu zabudnúť na hrôzy, ktoré prednedávnom zažili a stále zažívajú. Ich odlúčenie od rodín či priateľov mohol aspoň na pár chvíľ prehlušiť potlesk, ktorý dostali od veľmi prajného nitrianskeho obecenstva v rámci večerného koncertu počas Nitrianskej hudobnej jesene v nitrianskej Synagóge. Doplnkovým podujatím bola diskusia s interpretkami po skončení samotného koncertu. Grant sa použil na honoráre troch umelkýň a bulletiny pre divákov, ktoré obsahovali informácie o umelcoch, ich životný príbeh, pár slov o ich živote na Slovensku, tvorbe i práci.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Synagóga Nitra, Pri synagóge 1387/3

  predkladatelia projektu

  Spoločnosť Heleny Madariovej, o.z.

  Občianske združenie vyvíja svoje aktívne činnosti smerom ku školám umeleckého zamerania, ktoré zriaďuje. Ide o Súkromné konzervatórium v Nitre a Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej v Nitre. Podporuje ich činnosti v umelecko-vzdelávacej oblasti. Obe školy sú už dlhoročnou stálicou na edukačnom i umeleckom poli v Nitre i celom regióne. Podieľajú sa na výchove a vzdelávaní mladých umelcov, ale aktívne aj prispievajú svojimi umeleckými aktivitami ku kultúre v meste i okolí. Zároveň pripravujú na umeleckú dráhu mladých talentovaných umelcov v hereckom, tanečnom, hudobnom, speváckom i výtvarnom odbore.

  hlavný partner projektu

  UNICEF

  UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

  projekty partnera UNICEF

  top