Skip to main content

  Hudobné piatky v CAWCE

  Hudobné piatky v CAWCE

  stručná anotácia o projekte

  Zámerom projektu bolo vytvoriť podmienky pre vzájomnú interakciu medzi majoritným obyvateľstvom mesta a ľuďmi, ktorí utiekli pred vojnovým konfliktom na Ukrajine a rozhodli sa zostať žiť alebo pracovať v meste Nitra. Aktivitami projektu chceli napomôcť ľuďom z Ukrajiny vybudovať nové, ale najmä prirodzené sociálne vzťahy s bežným obyvateľstvom, prostredníctvom organizovania série kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa realizovali v priestoroch spoločenskej sály Komunitného centra v Nitre. Konkrétne bolo realizovaných 8 koncertov profesionálnych aj amatérskych hudobných skupín zo Slovenska a Česka. Postupnou realizáciou aktivít predloženého projektu vytvorili na sídlisku Klokočina tradíciu piatkových klubových hudobných večerov. Rôznorodá dramaturgia večerov a pravidelný program vytvoril na jednej strane podmienky pre sprostredkovanie kultúrneho umeleckého zážitku obyvateľom sídliska Klokočina, a na druhej strane priestor pre prirodzené budovanie vzájomných vzťahov medzi rôznymi sociálnymi skupinami. Komunitné centrum bolo aktívne zainteresované do riešenia problémov súvisiacich s prisťahovaním ukrajinských obyvateľov do mesta od jeho počiatku. V spolupráci s Materským centrom Klokanček v júli 2022 odštartovalo projekt Detského letného klubu pre ukrajinské deti (3-6 rokov). Vďaka tejto aktivite Komunitné centrum začala pravidelne navštevovať komunita ukrajinských odídencov. Grant sa použil na honoráre a cestovné pre umelcov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Nedbalova 17, Nitra

  predkladatelia projektu

  Komunitné centrum

  Organizácia „Občania v akcii“ založila v spolupráci s ďalšími združeniami a mestom Nitra Komunitné centrum 13. septembra 2007. Poskytuje služby v oblasti občianskeho, sociálneho, právneho poradenstva, takisto vzdelávaciu a tréningovú činnosť. Široké spektrum aktivít Komunitného centra na Nedbalovej ulici č. 17 je určené pre rôzne vekové kategórie obyvateľov sídliska. Okrem hlavných činností realizuje zariadenie aj príležitostné ak­cie.

  V priestoroch budovy na Klokočine sa nachádza tréningová miestnosť, ktorá umožňuje realizáciu tréningov, seminárov, kurzov. Priestor pre občianske poradenstvo bol vytvorený pre obyvateľov Klokočiny, aby podporoval, informoval a vzdelával. Môžu získať informácie týkajúce sa sociálnych dávok, sociálnej pomoci, poistenia, bývania, majetko-právnych vzťahov, ľudských práv… Poskytovanie poradenstva sa uskutočňuje dvakrát týždenne v Komunitnom centre na Nedbalovej ulici.

  V priestoroch fungujú viaceré neziskové organizácie. Pre matky s deťmi na materskej dovolenke je pripravené materské centrum. Spája ženy, matky, podporuje spoznávanie a sebarealizáciu. Na činnosť materského združenia dohliada Materské centrum Klokanček. Sídli a pracuje tu aj Združenie Storm, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska či Nitrianske centrum dobrovoľníctva.

  hlavný partner projektu

  UNICEF

  UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

  projekty partnera UNICEF

  top