Skip to main content

   Chill Zone

   Chill Zone

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na Súkromnej strednej odbornej škole polytechnickej DSA v Nitre. Cieľom projektu bolo vytvoriť „chill“ zónu na voľnej trávnatej ploche za budovou školy.  V rámci projektu predkladatelia zhotovili paletové sedenie, zakúpili a osadili prístrešok a zorganizovali pre študentov školy futbalový turnaj. Grant použili na kúpu paliet,  farieb na zhotovenie sedenia, kúpu prístrešku, výherné poháre a nealko nápoje na futbalový turnaj, ako aj magnetickú tabuľu do prístrešku.

   základné informácie

   lokalita projektu

   SOU Novozámocká 220

   predkladatelia projektu

   P. Pavelka, P. Križan, M. Dilhof, P. Kmeť

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top