Skip to main content

   Odnes si odpadky do svojho kontajnera

   Odnes si odpadky do svojho kontajnera

   stručná anotácia o projekte

   Projekt organizovalo OZ pre Dražovce v spolupráci s obyvateľmi tejto mestskej časti. Každoročne organizujú čistenie okolia Dražoviec. Chýbajúce nádoby na smeti na cyklotrase Dražovce - Nitra, pri kostolíku, pri potravinách v centre mestskej časti, spôsobujú množstvo odpadkov, ktoré vznikajú z konzumácie jedla a nápojov (turisti, cyklisti, zamestnanci priem. parku).  Autori projektu pôsobili na obyvateľov aj návštevníkov, konkrétne osadili 3 info tabule s textom: Odnes si odpadky do svojho kontajnera (umiestnenie na cyklotrase na začiatku aj na konci a pri kostolíku). Súčasťou projektu bola aj brigáda obyvateľov zameraná na vyčistenie MČ Dražovce od odpadkov.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Cyklotrasa Dražovce - Nitra, Dražovský kostolík, centrum Dražoviec

   predkladatelia projektu

   OZ Pre Dražovce

   Nový kolektív ľudí reaguje na množiace sa požiadavky obyvateľov Dražoviec o obnovu "dediny" a jej opätovné fungovanie ako celku hrdého na bohaté tradície, obklopeného krásnou prírodou a možnosťami stať sa opätovne krásnou časťou Nitry. Časťou, kde sa oplatí prísť aj bývať.

   partneri projektu

   Kärcher Slovakia

   Mesto Nitra

   top