Skip to main content

  Odnes si odpadky do svojho kontajnera

  Odnes si odpadky do svojho kontajnera

  stručná anotácia o projekte

  Projekt organizovalo OZ pre Dražovce v spolupráci s obyvateľmi tejto mestskej časti. Každoročne organizujú čistenie okolia Dražoviec. Chýbajúce nádoby na smeti na cyklotrase Dražovce - Nitra, pri kostolíku, pri potravinách v centre mestskej časti, spôsobujú množstvo odpadkov, ktoré vznikajú z konzumácie jedla a nápojov (turisti, cyklisti, zamestnanci priem. parku).  Autori projektu pôsobili na obyvateľov aj návštevníkov, konkrétne osadili 3 info tabule s textom: Odnes si odpadky do svojho kontajnera (umiestnenie na cyklotrase na začiatku aj na konci a pri kostolíku). Súčasťou projektu bola aj brigáda obyvateľov zameraná na vyčistenie MČ Dražovce od odpadkov.

  základné informácie

  lokalita projektu

  Cyklotrasa Dražovce - Nitra, Dražovský kostolík, centrum Dražoviec

  predkladatelia projektu

  OZ Pre Dražovce

  Nový kolektív ľudí reaguje na množiace sa požiadavky obyvateľov Dražoviec o obnovu "dediny" a jej opätovné fungovanie ako celku hrdého na bohaté tradície, obklopeného krásnou prírodou a možnosťami stať sa opätovne krásnou časťou Nitry. Časťou, kde sa oplatí prísť aj bývať.

  partneri projektu

  Kärcher Slovakia

  Mesto Nitra

  z ďalších projektov na Dobromape

  top