Skip to main content

   Kamarátska šachovnica

   Kamarátska šachovnica

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na ZŠ Benkova 34, Nitra. Jeho cieľom bolo vytvoriť miesto, kde by žiaci medzi sebou komunikovali, spoznávali sa a naučili sa spolupracovať hravou formou. Za budovou školy na školskom dvore vytvorili šachovnicu, kde zrealizovali šachový turnaj medzi 8.-9. ročníkom. Grant využili na kúpu materiálu na vytvorenie šachovnice, občerstvenie a ceny do turnaja.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Benkova, Nitra

   predkladatelia projektu

   O. Mikulová, L. Štrengerová, L. Štrengerová, M. Ďuríková

   UNICEF

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   top