Skip to main content

   Fotopoint na Pyramíde

   Fotopoint na Pyramíde

   stručná anotácia o projekte

   Mesto Nitra v spolupráci s firmou Foxconn Slovensko a Nitrianskou komunitnou nadáciou hľadali začiatkom roka 2023 projekt, ktorý by slúžil obyvateľom Nitry aj jeho návštevníkom. Rozhodli sa pre nový fotopoint na zoborskej Pyramíde. Firma ponúkla kofinancovanie tohto projektu vo výške 4 500 € v rámci grantového programu Inovatívne s Foxconnom. Realizátorom projektu sa stalo občianske združenie Zoborský skrášľovací spolok (ZSS). Príprava projektu nebola jednoduchá. Prvotný zámer bol, že  fotopoint bude osadený už v júni 2023. Avšak plán sa nevyhol verejnej diskusii, komunikácii s vlastníkom pozemku, ako aj odborným stretnutiam ohľadom využitia potenciálu zoborskej Pyramídy. Tiež bolo potrebné zabezpečiť výber vhodného formátu fotopointu. Tím ľudí, ktorý participoval na realizácii tohto projektu bol dostatočne trpezlivý a celú komunikáciu zvládol. Výsledok sa dostavil 22. 12. 2023, kedy bol fotopoint inštalovaný. Slávnostne otvorenie sa konalo 24. 1. 2024 za prítomnosti ZSS, zástupcov Mesta Nitra, spoločnosti Foxconn Slovakia a Nitrianskej komunitnej nadácie. Nový nitriansky fotopoint tvorí drevený rám s nápisom Nitra, ktorý slúži všetkým turistom, aby sa mohli vyfotiť s panoramatickým výhľadom na mesto. Rám zospodu podopiera podobizeň Corgoňa. Hneď po inštalácii si fotopoint na Pyramíde získal „srdcia“ a podporu návštevníkov, ktorí majú možnosť vychutnať si originálny panoramatický pohľad a zažiť niečo nové. Fotopoint má okrem verejnoprospešného cieľa, zatraktívniť a zviditeľniť Nitru, a podporiť turistický ruch v našom meste. Grant bol použitý na nákup materiálu a osadenie rámu fotoipointu.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Pyramída Zobor

   predkladatelia projektu

   Zoborský skrášľovací spolok

   Zoborský skrášľovací spolok je občianske združenie obyvateľov a priateľov mestskej časti Zobor, ktoré chce zachovávať historické hodnoty mestskej časti, podporovať estetické cítenie v spoločnosti, zlepšovať životné prostredie a budovať hrdosť na mestskú časť Zobor. Spolok chce prispievať k rozvoju Zobora ako významnej mestskej časti mesta Nitra, v ktorej katastrálnom území sa nachádzajú významné historické artefakty. Najdôležitejším projektom je konzervovanie ruín NKP Zoborský kláštor, ktorý bol v 9. storočí vybudovaný benediktínmi a jeho sprístupnenie verejnosti a jeho propagácia.

   partneri projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top