Skip to main content

   My sme malí objavitelia

   My sme malí objavitelia

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol zameraný na vytvorenie oddychovej zóny v areáli školského dvora, ktorý slúži ako priestor na zážitkové vyučovanie, na oddych v popoludňajších hodinách, aktivity školského klubu a materskej školy, ako aj na realizáciu podujatí s rodičmi. V oddychovej zóne realizujú vyučovacie hodiny prvouky, prírodovedy, vlastivedy pre žiakov ZŠ, ako aj rôzne činnosti pre deti z MŠ. Pri vyučovaní využívajú formy akými sú napr. pozorovanie, skúmanie, či objavovanie. Spolu so žiakmi vysadili v okolí medonosné kvety, bylinky či trvalky do kvetinových záhonov. Kvety zabezpečili zo susednej strednej školy, kvetinové záhony pripravili spolu s rodičmi. Škola nemá právnu subjektivitu, zriaďovateľ ZŠ je obec.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Obec Kravany nad Dunajom

   predkladatelia projektu

   Obec Kravany nad Dunajom

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   top