Skip to main content

   Učíme sa zábavne a hravo v záhrade

   Učíme sa zábavne a hravo v záhrade

   stručná anotácia o projekte

   Školský dvor je miesto, ktoré poskytuje neskutočne veľa možností na rôzne aktivity, pri ktorých deti objavujú a učia sa. Najmä ak je k tomu vytvorený priestor, ktorý im to umožňuje. Preto sa autori projektu rozhodli v nevyužitej časti areálu školy vybudovať školskú záhradu. Vybudovali v nej 3 vyvýšené záhony. Pri výbere rastlín zohľadnili zachovanie biodiverzity regiónu, nakoľko v záhrade postavili aj hmyzí hotel. Vybrané druhy rastlín ako bylinky, okrasné rastliny, lúčne rastliny prilákajú do školy viac hmyzu a vtáctvo. Počas realizácie projektu sa uskutočnili besedy na témy liečivé bylinky a ich využitie, výsadba a starostlivosť o rastliny, hmyz okolo nás.
   Na besedách participovali rodičia a starí rodičia žiakov, ako aj odborníci v danej oblasti.

   základné informácie

   lokalita projektu

   ZŠ Rozmarínová ul. 1, Komárno

   predkladatelia projektu

   Základná škola Rozmarínová ul. 1, Komárno

   partneri projektu

   BMI Slovensko, s. r. o.

   BMI Slovensko, s. r. o. je výrobca šikmých striech BMI Bramac a plochých striech a hydroizolácií BMI Icopal.

   BMI Slovensko, s. r. o., je súčasťou nadnárodného koncernu BMI Group, ktorý bol v roku 2017 založený americkou súkromnou spoločnosťou Standard Industries, ktorá je aktuálne aj jeho materskou organizáciou. BMI vzniklo spojením spoločností Braas Monier Building Group a Icopal.

   BMI Group je najväčším dodávateľom kompletných strešných riešení v Európe. Pokrýva strechy po celom svete a ponúka riešenia pre všetky typy striech

   S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Strecha pre váš nápad“.

   projekty partnera BMI Slovensko, s. r. o.

   z ďalších projektov na Dobromape

   top