Skip to main content

   Poď si zahádzať - sieťové hry

   Poď si zahádzať - sieťové hry

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol realizovaný na Piaristickej spojenej škole sv. J. Kalazanského (stupeň ZŠ). Jeho cieľom bolo rozšíriť ponuku vonkajších športov na multifunkčnom ihrisku školy o loptové hry (volejbal, nohejbal, prehadzovaná). V rámci projektu preto zrealizovali workshop k sieťovým hrám a 2 turnaje, na ktorých sa zúčastnilo  družstiev po 6 - 8 žiakov vrátane ukrajinských. Práve prostredníctvom neformálnych športových podujatí a súťaží sa ukrajinskí žiaci dokážu zžiť s kolektívom a zapojiť do života školy. Grant použili na nákup viacúčelových volejbalových stĺpov (vyberateľné) s puzdrom, volejbalovej siete, lôpt, pohárov pre víťazov turnaja, pitný režim a občerstvenie na turnaje.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Piaristická 6, 949 01 Nitra

   predkladatelia projektu

   D. Antalík, O. Javor, V. Miková, K. Mačalová

   partneri projektu

   UNICEF

   UNICEF  je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Svoje zastúpenie má vo viac ako 190 krajinách sveta vrátane Slovenska. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje v rámci programov Mladí nitrianski filantropi a Spoznajme sa.

   projekty partnera UNICEF

   z ďalších projektov na Dobromape

   top