Skip to main content

   Zelená oáza

   Zelená oáza

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zrevitalizovať vonkajší priestor MŠ medzi 2 pavilónmi (cca 200m2) a vytvoriť tu zelenú oázu. Spolu s deťmi v nej vysadili kvety a zelené kríky. V rámci realizácie projektu starostlivosťou o rastliny a pozorovaním ich vývoja podporujú u detí environmentálne cítenie. MŠ vlastní kompostér aj motýliu záhradu, ktoré využijú pri aktivitách. Kompostér využívajú pravidelne na kompostovanie suchých listov, suchých častí rastlín, biologického odpadu a pod. V rámci projektu spravili aj " Motýliu záhradu", s ktorou každý rok pracujú a deti sledujú, ako sa z malých húseníc vyliahnu motýle, ktoré následne púšťajú do prírody, v tomto prípade k rastlinám, ktoré vysadili. Súčasťou projektu boli aj doplnkové aktivity  - beseda so včelárom, so záhradkárom, exkurzia do záhradníctva, kde spoločne zakúpili rastliny na výsadbu. Nová výsadba tiež prispela aj k zníženiu prašnosti z miestnej komunikácie.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Materská škola Nový diel 50, Hurbanovo

   predkladatelia projektu

   Materská škola Nový diel 50, Hurbanovo

   Budova na ulici Nový diel č. 50 je prízemná, pôvodne postavená ako Detské jasle s tromi pavilónmi. V súčasnosti je v budove zriadená materská škola, v troch pavilónoch sú tri homogénne triedy. Každá trieda má vo svojom pavilóne šatňu, umyváreň, záchody, herne kde na vyhradenom mieste prebieha aj stravovanie detí, a oddelené spálne. Školský dvor je pokrytý trávou a vybavený rekreačnými zariadeniami, poskytuje priestor k voľným detským hrám i organizovaným kruhovým, pohybovým hrám a športovým popoludniam. 4 pieskoviská a množstvo ihličnatých, listnatých  a ovocných stromov a kríkov ponúkajú deťom možnosti k bádaniu, pozorovaniu a skúmaniu. 

   partneri projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   z ďalších projektov na Dobromape

   top