Skip to main content

   Rozvoj výučby robotiky

   Rozvoj výučby robotiky

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom  projektu bolo s pomocou zakúpených robotických zariadení uviesť študentov na gymnáziu do sveta robotiky, a to buď priamo na hodinách informatiky, alebo v rámci už existujúceho krúžku robotiky. Študenti sa v čase realizácie projektu 27. 5. – 27. 10. zoznamovali s robotmi, riešili praktické a pokročilé úlohy, ktoré neskôr vyústili k podujatiu Robotický deň, na ktorom si zmerali sily v rôznych robotických disciplínach pripravených študentami, ktorí roboty sami naprogramovali. Robotický deň sa uskutočnil 6. 11. 2023 a v rámci neho bol zorganizovaný 1. ročník súťaže "Nitriansky linefollower". Na súťaži sa okrem tímov zo školy zúčastnili aj robotické tímy z viacerých základných škôl z Nitry a okolia. Aktivity na vyučovacích hodinách v rámci projektu budú pokračovať i po jeho skončení. Škola deklaruje záujem a úspešnosť projektu, aj preto sa rozhodli Robotický deň a súťaž "Nitriansky linefollower" uskutočňovať každý školský rok. Grant použili na kúpu 2 ks Mbot 2 robot.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Gymnáziu, Golianova 68, Nitra

   predkladatelia projektu

   Gymnázium, Golianova 68, Nitra

   partneri projektu

   Foxconn

   projekty partnera Foxconn

   z ďalších projektov na Dobromape

   top