Skip to main content

   Zábavná telocvičňa pre všetkých

   Zábavná telocvičňa pre všetkých

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo prispieť k zmene telocvične na ZŠ sv. Marka na multišportové centrum tak, aby sa hodiny telesnej výchovy stali pre žiakov zábavné a motivujúce. K tomu bolo potrebné najmä skvalitnenie športového vybavenia. V rámci projektu sa realizovali dve jednodňové súťaže v tradičných aj menej tradičných športových disciplínach ako napr. v prehadzovaní loptičiek, vo futbale, v nohejbale, v hádzanej, v prehadzovanej, v dodgeballe, vo vybíjanej, behanie cez rebríky, či vo floorballe. V rámci projektu začali aj s inovatívnou formou výučby telesnej výchovy, t.j. s realizáciou hodín, ktoré budú viesť samotní žiaci. Grant bol využitý na nákup športového vybavenia(expandery, rebríky, rebriny, malé loptičky, futbalové lopty, a floorballové hokejky), ako aj na zabezpečenie občerstvenia a cien do súťaží.

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   L. Prešinký, M. Gašparík, B. Halmeš, D. Macová

   neformálna skupina občanov

   partneri projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top