Skip to main content

   Šport zo všetkých kútov sveta

   Šport zo všetkých kútov sveta

   stručná anotácia o projekte

   Projekt prispel k riešeniu nedostatku športového vybavenia v telocvični školy a tiež k riešeniu problému straty športových návykov žiakov počas pandémie. Hlavným cieľom projektu bola motivácia žiakov k pohybu na základe rozšírenia športového vybavenia využívaného počas hodín telesnej výchovy ako aj prostredníctvom realizácie športového podujatia s hosťom –známym športovcom. Grant pokryl náklady na podujatie a kúpu športových potrieb a vybavenia do telocvične (sadakuželov, dresy, bedmintonové košíky, pumpa a taška na lopty, florbalové a futbalové lopty, futbalové rukavice, medaily, tričká a pod).

   základné informácie

   lokalita projektu

   Základná škola Škultétyho 1, Nitra

   predkladatelia projektu

   A. Korompaiová, M. Antalíková, N. Kňažická, A. Bortník

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   z ďalších projektov na Dobromape

   top