Skip to main content

Grantová výzva Inovatívne s Foxconnom

Program podpory: Inovatívne s Foxconnom


Spúšťame 5. ročník grantového programu „INOVATÍVNE S FOXCONNOM“.

Nitrianska komunitná nadácia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v rámci 5. ročníka grantového programu 
„Inovatívne s Foxconnom“.

Cieľom programu je podporiť inovatívne projekty, ktoré podporujú a rozvíjajú technické vzdelávanie mladých ľudí na stredných školách v okrese Nitra. 

Podporené budú projekty v nasledovných oblastiach:

V grantovom programe podporíme inovatívne projekty, ktoré sú zamerané na: Technické vzdelávanie mládeže – podpora inovatívnych foriem formálneho aj neformálneho vzdelávania v oblasti techniky, elektrotechniky a mechatroniky, ktoré prepája teóriu s praxou, skvalitňuje vzdelávací proces v danej oblasti a vytvára predpoklady na získanie vedomostí, zručností a skúseností pri uplatnení sa na trhu práce v danom odbore (napr. aktivity zamerané na technické myslenie, ktoré umožňuje tvorivo uvažovať, konštruovať a riešiť jednoduché technické problémy, vytvorenie a materiálne vybavenie technických kútikov, učební techniky, prezentácie a praktické školenia nových technológií s využitím v praxi...

O grant vo výške 1 300 € sa môžu uchádzať:

Neziskové organizácie správnou subjektivitou – Stredné školy a stredné odborné školy so sídlom v okrese Nitra, na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného v okrese Nitra

Termín uzávierky PREDKLADANIA PROJEKTOV je 25. 03. 2024 DO 24:00

„Technické vzdelávanie má na Slovensku bohatú históriu aj skvelú reputáciu, a preto ho chceme ďalej podporovať. Našim cieľom je motivovať deti, žiakov aj študentov, aby prejavili záujem o technické odbory, a naše školy tak mohli vychovať budúcu generáciu technikov, ktorí uspejú nielen doma, ale aj v zahraničí, predstavil hlavnú víziu grantového programu Ladislav Procházka, manažér komunikácie Foxconn Slovakia.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU

  • TERMÍN VYHLÁSENIA VÝZVY:   23. 02. 2024
    TERMÍN UZÁVIERKY PREDKLADANIA PROJEKTOV:  25. 03. 2024 do 24:00
  • TERMÍN ZVEREJNENIA VÝSLEDKOV: DO 12. 04. 2024
  • REALIZÁCIA PROJEKTOV: 22. 04. – 31. 10. 2024                        
  • TERMÍN ODÚČTOVANIA PROJEKTOV: do 31. 10. 2024

POVINNÉ KONZULTÁCIE

V grantovom programe musí byť každá žiadosť o grant vyplnená v on-line formulári konzultovaná. E-mailom môžete požiadať o konzultáciu do 22. 03. 2024 do 12:00 programovú manažérku Evu Vargovú (Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0908 798 575). Nekonzultované projekty budú vyradené z hodnotiaceho procesu!

Mgr. Eva Vargová
Programová manažérka
Nitrianska komunitná nadácia
Tel.c.: +421 908 798 575; E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Plné znenie grantovej výzvy a bližšie informácie nájdete tu: https://nkn.sk/nase-programy/inovativne-s-foxconnom

 

top