Skip to main content

Deň materských škôl


V novembri sme sa boli pozrieť na realizáciu veľmi milého projektu, z ktorého hneď z príchodu sršalo kopec detskej radosti a krásnej energie. Projekt s názvom "Deň materských škôl" bol realizovaný v grantovom programe "Spoznajme sa 2023", vďaka mestu Nitra, Nitrianskej komunitnej nadácii a organizácii UNICEF. 

Cieľom projektu bola oslava „Dňa materských škôl“ s hlavnou myšlienkou učenia sa hrou, a to v duchu prístupu predškolského vzdelávania pre všetky deti bez rozdielu, teda aj pre deti minorít - ukrajinské, rómske, deti cudzincov a deti so zdravotným znevýhodnením. Spoločne strávený čas, priateľstvo, spolupráca a tolerancia všetkých detí tvorili gro celého podujatia.

Realizácia projektu prebiehala bezproblémovo, nakoľko bol vopred premyslený a naplánovaný. Napriek tomu, chorobnosť neumožnila účasť detí zo všetkých materských škôl v Nitre. Do príprav sa zapojila Odborná sekcia pre materské školy pri MÚ v Nitre a zamestnanci MsÚ v Nitre, pri realizácii, okrem členiek realizačného tímu, pomohli aj zamestnanci CVČ Domino, vedúci klubov gymnastiek aj karatistov, zamestnanci "Sveta zábavy s maskotmi", a taktiež aj sponzori.

Išlo o jednorazové podujatie, ktoré deťom prinieslo radosť, zábavu a spokojnosť. Deti v edukačných, športových a relaxačno-zábavných disciplínach zažili úspech, zabavili sa, spolupracovali. Naučili sa niečo nové, zopakovali si už známe poznatky. Zábavnou formou oslávili Deň MŠ. Veľmi pekným vyvrcholením bol spoločný tanec v závere a spoločný spev hymny materských škôl. Všetky zúčastnené deti aj každá materská škola boli odmenené. 

„Podujatie sa veľmi páčilo zúčastneným deťom, pani učiteľkám, ale aj rodičom a divákom. Pani RNDr. M. Rácová, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Nitre, ktorá sa podujatia zúčastnila, bola veľmi spokojná a podujatie, jeho cieľ a organizáciu vyzdvihla. Z viacerých MŠ máme veľmi pozitívnu spätnú väzbu na túto akciu“, zhodnotili realizátorky projektu.

Takúto oslavu Dňa materských škôl majú v pláne každoročne organizovať v športovej hale aj v budúcnosti. 

„Ďakujeme Nitrianskej komunitnej nadácii, organizácii UNICEF aj mestu Nitra, že sme dostali podporu v rámci grantového programu "Spoznajme sa", pretože vďaka tejto podpore bolo jednoduchšie materiálne vybaviť stanovištia, pripraviť materiály, výzdobu, prezentácie, a bolo možné úplne všetky deti odmeniť za ich snahu a aktivitu“, dodali realizátorky na záver.

        

tagy: Spoznajme sa

top