Skip to main content

Grantový program "Šanca pre teba" podporil troch študentov

Program podpory: Šanca pre teba


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou HOPI SK s.r.o. podporila v novom grantovom programe "Šanca pre teba" troch študentov, ktorí si rozdelia celkovú sumu 2 700 eur.

Cieľom grantového programu bolo podporiť talentovaných študentov stredných a vysokých škôl v meste Nitra.

K termínu uzávierky (27.10.2023) bolo predložených 16 žiadostí o grant. Tie posudzovala hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov partnera programu – HOPI SK s.r.o. a zástupcov Správnej rady Nitrianskej komunitnej nadácie. Hodnotila sa motivácia študentov, študijné výsledky, mimoškolská činnosť, rozpočet a skúsenosť s dobrovoľníctvom.

O podporu sa mohli uchádzať študenti denného štúdia stredných škôl v Nitre, študenti denného štúdia univerzít v Nitre, pričom vek študenta bol stanovený do 30 rokov a podmienkou bolo slovenské občianstvo a trvalý, alebo prechodný pobyt v meste Nitra.

„Hodnotiaca komisia mala ťažkú úlohu. Každý jeden kandidát bol kvalitným uchádzačom. Nesmierne sa tešíme, že máme toľko šikovných, talentovaných a motivovaných mladých ľudí. O každom jednom vieme už teraz prehlásiť, že sa vo svete nestratí. Aj preto bude naším zámerom získať viac finančných zdrojov na podporu talentovaných mladých ľudí, aby sme mohli v budúcnosti podporiť viac kandidátov“, hovorí Eva Vargová, programová manažérka Nitrianskej komunitnej nadácie.

Granty napokon hodnotiaca komisia udelila trom uchádzačom:

  1. Martin Sedlák – (Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Nitra) – 950€
  2. Kristína Zaťková – (Gymnázium sv Cyrila aMetoda, Nitra) – 950€
  3. Evelyn Fazekašová (Gymnázium Golianova 68, Nitra) – 800 €

Oficiálne odovzdanie grantových šekov a ďakovných listov úspešným projektom sa uskutočnilo 30.11.2023 za prítomnosti zástupcov spoločnosti HOPI SK s.r.o. a Nitrianskej komunitnej nadácie.

„Naša firma HOPI SK si uvedomuje, že budúcnosť tejto krajiny je v mladých ľuďoch a je kľúčové, aby v nej mali motiváciu zostávať aj po ukončení svojich štúdií. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s NKN vytvoriť grantovú mini-schému, ktorá bude odmeňovať výnimočných mladých študentov. Vybrať troch výhercov bolo náročné, nakoľko sa nám vo finále stretlo viacero zaujímavých profilov. Verím, že sme aspoň malou kôpkou prispeli k motivácii mladých ľudí robiť správne veci, a tými sú investícia do vlastného napredovania a spoločenská angažovanosť. Výhercom zo srdca gratulujme“ , hovorí Martin Šimončič, finančný riaditeľ spoločnosti HOPI SK s.r.o..

Anotácie podporených projektov nájdete TU.

   

top