Skip to main content

Klub darcov 2023 je úspešne za nami

Program podpory: Klub darcov


V rámci programu Klub darcov 2023 bolo podporených až 9 projektov. Členovia Klubu darcov Nitrianskej komunitnej nadácie venovali na podporu 5 verejnoprospešných projektov v Nitre 6 000€. Ďalšie 4 projekty predložené do Klubu darcov podporilo mesto Nitra celkovou sumou 2 000 €.

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré z nich budú podporené. O priazeň darcov sa uchádzalo 9 projektov. Členovia Klubu darcov mali možnosť hlasovať tento rok až dva krát. Do prvého kola hlasovania sa, prostredníctvom online formulára, zapojilo 116 darcov . Tí rozhodli o postupe všetkých 9 projektov do finále.  O víťazoch darcovia rozhodli na slávnostnom podujatí Klubu darcov.

Podujatie pre veľkých i malých

Tradičné slávnostné podujatie Klubu darcov 2023 sa konalo 26. novembra 2023 v Kultúrnom centre Zobor.

Tento rok do programu darovalo vyše 157 individuálnych a kolektívnych darcov celkovú sumu 6 042 Eur.

„Tento rok sme sa snažili namotivovať aj samotných predkladateľov projektov, aby podporu hľadali aj sami vo svojom okolí. Na to, aby postúpili do finálne, bolo potrebné získať minimálne 20 hlasov v elektronickom hlasovaní. Tento krok sa napokon ukázal, ako správny, čo dokazuje tohtoročný počet darcov a krásna vyzbieraná suma“,  hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Moderátormi Klubu darcov 2023 boli už tradične dvaja členovia Správnej rady nadácie, Nikoleta Kováčová a Ivan Gontko. Hudobným spríjemnením večera boli speváčky s klavírnym doprovodom zo ZŠ Jozefa Rosinského v Nitre, o chutné občerstvenie sa postaral Penzión Artin, a nechýbala tiež sladká torta od Jarky Královej. Pre návštevníkov s deťmi bol pripravený detský kútik s hrami, workshopmi a animátormi zo SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v Nitre, vďaka ktorému si rodičia mohli naplno vychutnať program podujatia.Nikto neostal nepodporený

Po video-prezentáciách jednotlivých projektov nasledovalo samotné hlasovanie, v ktorom si darcovia vyberali štyri projekty.

Vďaka krásnej vyzbieranej sume od darcov, kofinancovaniu mesta Nitra a Nitrianskej komunitnej nadácie, žiadny z projektov neostal tento rok nepodporený. Celkovo si projekty si rozdelili sumu 8 000 eur.  V rámci Klubu darcov 2023 bolo rozdelených celkovo 6 000 eur. Prvé tri víťazné projekty získali grantové šeky v hodnote  1  500 eur, projekt na štvrtom mieste sumu 800 eur a piaty projekt sumu 700 eur. Projekty, ktoré skončili v hlasovaní na šiestom až deviatom mieste získali vďaka mestu Nitra  2 000 eur, každý z nich bol podporený grantom vo výške 500 eur.

Autormi projektov sú občianske združenia, neziskové organizácie či neformálne skupiny občanov. Hlavnými kritériami  pre ich podporu boli prínos pre komunitu, originalita nápadu, jasne a reálne určené ciele, zapojenie dobrovoľníkov, reálne stanovený rozpočet, ako aj udržateľnosť výstupov projektu.

Zoznam projektov podporených z Klubu darcov 2023:

  1. miesto - Dobro.trh 2024 Neformálna skupina - Z. Lukáčová, H. Matúš, M. Horáková – 113 hlasov – 1500 €
  2. miesto – Revitalizácia oddychovej zóny pre seniorov „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra – 110 hlasov – 1500 €
  3. miesto – AED pre naše mesto Spojená katolícka škola, Farská 19, Nitra – 100 hlasov – 1 500 €
  4. miesto - Aktívni seniori spájajú generácie Neformálmna skupina - O. Bédiová, B. Oríšková, J. Jókalová – 89 hlasov – 800 €
  5. miesto – Zelená oáza pre dušu „NITRAVA“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra – 87 hlasov – 700 €

Projekty podporené mestom Nitra:

  1. miesto – Škola života● Neformálna skupina - U. Ťapušová, S. Petrovičová, D. Kiš – 84 hlasov – 500 €
  2. miesto – "Harmónia kultúr: integrácia do slovenskej spoločnosti"● Neformálna skupina - A. Gakh, F. Kurbanov, Y. Erofeeva – 79 hlasov - 500 €
  3. miesto – Vieš, čo ješ? (2. ročník)● Nauč sa pomáhať, o.z. – 75 hlasov - 500 €
  4. miesto – Zjednotení v rozmanitosti tanca ...Tanec nás spája...● Tanečná škola NEXUM, o.z.– 65 hlasov-500 €

Anotácie podporených projektov nájdete tu - https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-podporene-projekty-kd-2023.pdf

Všetko o programe Klub darcov nájdete tu - https://klubdarcov.nkn.sk/

Celú fotogalériu z podujatia nájdete TU alebo na našom Facebooku.

     

top