Skip to main content

UM - umelecká miestnosť na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského v Nitre


V grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi 2023“ bol podporený aj projekt s názvom "UM - umelecká miestnosť". My sme sa zúčastnili aj slávnostného otvorenia tejto kreatívnej miestnosti na Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského a veľmi sa nám páčila.

V rámci projektu zrekonštruovali jednu učebňu, ktorá bude slúžiť na spoločné rozvíjanie kreativity, realizáciu workshopov, koncertov, výstav a voľnočasových aktivít pre študentov, integrovaných žiakov, Asýrčanov, či Ukrajincov, ktorí školu navštevujú.

Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor, kde sa žiaci školy budú môcť kreatívne rozvíjať, relaxovať a vytvoriť si nové priateľstva.

Projekt začali realizovať začiatkom júla. Prvé stretnutie bolo za účelom objednania najdôležitejších vecí (farby na stenu, tabuľa, atď.), a potom sa dali aj do samotnej prerábky. Na realizácii sa zúčastnilo 9 ľudí, ktorí celé prázdniny usilovne pracovali. Koncom prázdnin všetko stihli dokončiť, zostalo už len dokúpiť pár vecí a uskutočniť grand opening učebne. Pri príprave podujatia pomáhalo 13 ľudí .Grand opening obohatili hudbou, občerstvením, a ako vyvrcholenie usporiadali kreatívny workshop pre ukrajinské deti a deti s podpornými opatreniami. Spolu s nimi si vytvorili dva modely krásnych slnečníc, ktoré boli symbolom nádeje a odkazovali, že aj napriek ťažkostiam sa vždy máme obracať za lepším zajtrajškom, ako sa aj slnečnice obracajú za svetlom slnka a aj v tme čakajú na jeho východ.

S výsledkom projektu sú realizátorky nadmieru spokojné. Spätná väzba od žiakov, učiteľov či návštevníkov bola veľmi pozitívna. Páčil sa im štýl a výzor učebne a jej pravidelné využívanie tento výrok len potvrdzuje.

„Jedinečnosť je vlastnosť, ktorou oplýva každý z nás a je to vlastnosť, ktorá z nás robí ľudí. Najkrajšie je to, že aj napriek našej jedinečnosti vieme držať spolu a nerobiť medzi nami rozdiely. Niektorí by to nazvali empatiou alebo sympatiou, ja by som to nazvala krásou ľudskej podstaty. Tieto myšlienky propagujeme aj na našej škole a rozhodli sme sa ich podporiť aj týmto projektom. Stretli sa tu dvojice detí z dvoch rôznych kultúr, dvoch rôznych krajín - Slovenska a Ukrajiny, rovnako ako aj naše deti s podpornými opatreniami so svojimi priateľmi. Sú krásnou ukážkou toho, ako naše rozdiely nemusia byť prekážkou pri komunikácii, práve naopak. Týmto projektom chceme nielen posilniť ich vzájomne vzťahy a súdržnosť, ale možno aj ukázať nám a celej škole, že máme toho veľa spoločného. Symbolom nášho stretnutia sa stali slnečnice – obľúbené v tvorbe mnohých maliarov. Fascinovali aj slávneho Vincenta van Gogha, lebo slnečnica je kvet najvernejší slnku, celý deň za ním otáča hlavu, hľadí naň aj cez mraky, a keď zostarne, pozerá kvetom na východ a očakáva svitanie. Na Ukrajine aj na Slovensku vidíme koncom leta nádherné polia slnečníc, v tom sú si naše krajiny veľmi podobné. Obsahom nášho projektu bola tvorba spoločných umeleckých diel, keďže čo spája ľudí lepšie, ako umenie? Na záver by sme rady poďakovali za možnosť urobiť obrovský krok k zlepšeniu našich priestorov a komunity.“ dodáva Martina Gocmanová - jedna z realizátoriek projektu.

    

tagy: Mladí nitrianski filantropi

top