Skip to main content

Festival Kultúry


Festival Kultúry priniesol ukážky slovenských, ukrajinských a rómskych zvykov.

Viete ako sa povie Dobrý deň po rómsky? Čo znamená žltá a modrá farba na ukrajinskej vlajke alebo ktoré slovenské hudobné nástroje patria do nehmotného dedičstva UNESCO? Aj takéto otázky čakali na každého návštevníka Festivalu Kultúry na Základnej škole Krčméryho v Nitre. Žiaci Jozef, Maryna, Ronaldo a iní si pod vedením pedagogičky Zuzky Lukáčovej pripravili projekt v programe Mladí nitrianski filantropi, kde získali grant 350 € na organizáciu tohto unikátneho festivalu pre svojich rovesníkov. Ten sa im podarilo zrealizovať už koncom školského roka, 26. júna 2024.

Festival Kultúry je o spájaní ľudí z rôznych kultúr, o vytváraní rešpektujúceho prostredia, o vzájomnom porozumení a obohatení. Som neskutočne hrdá na mojich žiakov, že napísali takýto krásny projekt, ktorý sa nám podarilo úspešne zrealizovať. U nás už vieme, že každá kultúra je obohacujúca, len je potrebné jej porozumieť. Bez pochýb, je to jeden z najkrajších zážitkov,“ hovorí Zuzana Lukáčová.

Workshopy, diskusie, edukácia a vzájomné spoznávanie

... aj to priniesol Festival kultúry svojim návštevníkom. Zúčastnilo sa ho 8 škôl (základné a stredné školy z Nitry), ktorých žiaci mali možnosť vyskúšať si všetky 3 kultúry - ukrajinskú, rómsku a slovenskú na rôznych stanovištiach v rámci areálu. Na každého účastníka čakalo bingo so zaujímavými otázkami a pripravený bol aj pestrý program žiakov a pedagógov. Videli sme tanečné a hudobné vystúpenia najmladších ukrajinských a rómskych školákov, prednes prózy či piesne v rómčine a slovenčine. Ukrajinské piesne prišla zaspievať Mgr. art. Ganna Kondratieva zo susedného Súkromného konzervatória v Nitre a jej nadaní žiaci. Na podujatí sme mali možnosť vidieť prípravu tradičných jedál zo všetkých troch kultúr. Ochutnávali sme rómske placky, ukrajinské koláčiky, naše langoše.

Na rôznych stanovištiach sme sa dozvedeli zaujímavé informácie napríklad o Noci Ivana Kupala - ukrajinský sviatok, kedy sa pália a preskakujú ohne, dievčatá pletú vence a púšťajú ich po rieke. Súčasťou workshopov bola aj zaujímavá diskusia na tému: Kto je to vajda a aká je jeho úloha v rómskej komunite? Ako prebiehajú rómske súdy? Niektoré pedagogičky a žiačky nás privítali v krásnych slovenských krojoch s rómskymi prvkami.

O tom, že bol projekt úspešný, hovoria nie len spätné väzby, ale aj vymieňanie kontaktov na seba medzi žiakmi z rôznych kultúr," dodáva Lukáčová.

Partnerom programu Mladí nitrianski filantropi je organizácia UNICEF a MESTO NITRA.

 

tagy: Mesto Nitra, Mladí nitrianski filantropi, UNICEF

top