Skip to main content

  Jesenná Šaráda

  Jesenná Šaráda

  stručná anotácia o projekte

  V rámci projektu zrealizovali autori projektu - študenti  SOŠ cestovného ruchu - workshopy pre svojich spolužiakov, ktorých cieľom bolo lepšie sa spoznať a motivovať všetkých študentov  k tímovej spolupráci a dobrovoľníctvu (Kvíz, workhop služby v cestovnom ruchu, cestovné chute, workshop Žijeme v komunite...)

  základné informácie

  lokalita projektu

  SOŠ cestovného ruchu, Levická 40, Nitra

  predkladatelia projektu

  M. Suchá, M. Micháleková, L. Zrubcová, A. Žovincová

  neformálna skupina občanov

  hlavný partner projektu

  Mesto Nitra

  Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

  projekty partnera Mesto Nitra

  top