Skip to main content

   POĎ SA enviHRAŤ!

   POĎ SA enviHRAŤ!

   stručná anotácia o projekte

   Projekt bol zameraný na riešenie problému nedostatočných vedomostí a slabého vzťahu žiakov k environmentálnym témam a prírode. Toto riešenie dosiahli pomocou vytvorenia spoločenských hier s environmentálnou tématikou, ktoré boli vytvorené z recyklovaných kovových konštrukcií stolov a PVC dosiek s digitálnou potlačou. Žiakom sa tak vytvoril priestor, aby sa pri hrách vzdelávali hravou formou a nadobudli nové vedomosti v oblasti environmentálnych tém. Projekt sa realizoval v zanedbávanom a nevyužitom priestore v areáli školy, ktorý sa zmenil na záhradnú exteriérovú triedu. Grant bol využitý prevažne na nákup materiálu: smetné nádoby na triedenie, odkladací plastový box na záhradné náradie, záhradné náradie, výsev lúky, piknikové deky, penový plast s potlačou enviro hier…

   základné informácie

   lokalita projektu

   Piaristická spojená škola sv. J. Kalazanského, Nitra

   predkladatelia projektu

   P. Muráriková, L. Virágová, J. Matušica, M. Murárik

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top