Skip to main content

   EKO priestor

   EKO priestor

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zvýšiť vedomosti žiakov o ekológii ako aj ich záujem o prírodu a ekoaktivity v záhrade (napr.o kompostovanie). Na základe realizovaných aktivít projektu bolo zmenené prostredie bežnej triedy na ekologický priestor, ktorý navštevuje 40 žiakov 3 krát do týždňa. Žiaci vysadili vlastné triedne záhony, o ktoré sa starajú. Súčasťou projektu boli zábavné súťaže, napr. súťaž v hrabaní lístia, vedomostný ekologický kvíz, rôzne súťaže s ekologickými stanoviskami... .V rámci projektu sa uskutočnila aj beseda na tému ako zakomponovať ekológiu do nášho každodenného života. Grant bol použitý na honorár pre lektora a kúpu materiálu: kompostér, sud na dažďovú vodu, substrát, záhon a podobne...

   základné informácie

   lokalita projektu

   predkladatelia projektu

   D. Havrillová, A. Majdánová, A. Maršálek, R. Uhlárová

   neformálna skupina občanov

   hlavný partner projektu

   Mesto Nitra

   Mesto Nitra je stabilným partnerom Nitrianskej komunitnej nadácie. Primárne s NKN spolupracuje v programoch Mením Moje Mesto a Mladí nitrianski filantropi. Podporu však poskytuje aj pri iných grantových programoch. 

   projekty partnera Mesto Nitra

   top