Skip to main content

   Spájame a pomáhame

   Spájame a pomáhame

   stručná anotácia o projekte

   Autori projektu sa stretávajú v priestoroch kreatívneho centra DOMOF creativity na pešej zóne pravidelne každý utorok poobede a v sobotu dopoludnia ako aj príležitostne pri realizácii rôznych podujatí, ktoré organizujú alebo spoluorganizujú (napr. deň detí, kreatívny deň na pešej, dni medu v Botanickej záhrade..). Tieto aktivity navštevujú aj deti ukrajinských odídencov. S deťmi realizujú rôzne tvorivé umelecko-remeselné dielne, hru na hudobné nástroje, tanečné a pohybové aktivity. Grant použili na nákup ďalších hudobných nástrojov, ako aj remeselného náradia.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Štefánikova trieda 14, Nitra - Staré mesto

   predkladatelia projektu

   M. Šimovič, K. Kuková, P. Jurči

   partneri projektu

   Individuálni darcovia

   Individuálni darcovia sú darcovia, ktorí sa samostatne zapájajú do zbierok podporujúcich ďalšie programy, ktoré zastrešujeme.

   projekty partnera Individuálni darcovia

   top