Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu

Bezpečne v Hospici - pomáhame spolu

stručná anotácia o projekte

Hospic v Nitre poskytuje ročne starostlivosť cca 150 - 160 pacientom a ich príbuzným. Vďaka podpore z projektu sa výrazne zlepšili hygienicko-epidemiologické podmienky poskytovania hospicovej starostlivosti, vytvorilo sa bezpečné prostredie pre pacientov, personál a návštevníkov hospicu. Tiež bol umožnený kontakt a stretávanie sa s blízkymi prostredníctvom komunikácie cez notebook.  

základné informácie

lokalita projektu

Hospic u sv. Bernadetky, Nitra - Chrenová

predkladatelia projektu

Diecézna charita Nitra

Poslaním Diecéznej charity Nitra je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb, vykonávať základné a špecializované sociálne poradenstvo, opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovať humanitárnu pomoc všetkým ľuďom bez ohľadu na rasu, národnosť, náboženstvo a politické zmýšľanie.

partneri projektu

Syncreon Slovakia, s.r.o.

Mesto Nitra

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677