Skip to main content

   Pomoc najslabším v období pandémie

   Pomoc najslabším v období pandémie

   stručná anotácia o projekte

   Cieľom projektu bolo zabezpečiť 70 – tim seniorom potravinový balík, zložený zo základných trvanlivých potravín, dezinfekcie do domácnosti, základných hygienických potrieb a FFP2 respirátorov. Zoznam vybraných seniorov bol pripravený v spolupráci s Mestom Hurbanovo.

   základné informácie

   lokalita projektu

   Mesto Hurbanovov - vybrané lokality

   predkladatelia projektu

   I. Pavlíková, A. Fabián, A. Fabiánová

   neformálna skupina občanov

   Hlavný partner projektu

   Heineken

   Heineken Slovensko, a. s. je už vyše 20 rokov lídrom na slovenskom pivnom trhu. Je súčasťou jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete – HEINEKEN N.V. HEINEKEN. Na Slovensku predáva najhodnotnejšiu slovenskú pivnú značku Zlatý Bažant. S Nitrianskou komunitnou nadáciou spolupracuje najmä v grantovom programe „Tu sme doma“.

   projekty partnera Heineken

   top