Skip to main content

Zrealizované projekty "Nitra pomáha Ukrajine" - 3


Prečítajte si o realizácii troch projektov z piateho kola podpory v grantovom programe Nitra pomáha Ukrajine. 

Vďaka verejnej finančnej zbierke „Nitra pomáha Ukrajine“ bolo podporených 15 projektov, zameraných na pomoc odídencom z Ukrajiny. Program je nateraz dočasne uzavretý a pokračovať bude opäť v októbri 2022.

Väčšinu podporených projektov sa už podarilo zrealizovať. O realizácii projektov z prvého tretieho kola podpory sme vás informovali tu https://nkn.sk/nitra-pomaha-ukrajine/506-zrealizovane-projekty-nitra-pomaha-ukrajine-1

O realizácii projektov z druhého kola podpory sme vás informovali tu https://nkn.sk/aktuality/512-zrealizovane-projekty-nitra-pomaha-ukrajine-2

piatom kole boli zrealizované tieto 3 projekty:

Slovenský jazyk pre ukrajinských utečencov - Apoštolská cirkev na Slovensku, zbor Nitra – 500 €

Cieľom projektu bolo personálne a priestorové zabezpečenie vyučovania slovenského jazyka s dospelými ľuďmi z Ukrajiny. Výučba slovenského jazyka prebiehala pravidelne 1x za týždeň v doobedňajších hodinách. Hodiny boli odučené v duchu priateľstva, v atmosfére prijatia a pokoja. Skupina študentov sa stretávala v počte cca 15 ľudí. Počas vyučovania si robili prestávky s občerstvením, kde bol priestor, aby sa účastníci porozprávali aj osobnejšie.

Finančné prostriedky z grantu využili na zabezpečenie personálu - lektorka slovenského jazyka, a zároveň preplatenie časti nájmu priestorov.

 „Počas vyučovania slovenského jazyka v skupine vznikali nové priateľstvá, čo považujeme v tejto ťažkej situácií za mimoriadne dôležité pre ukrajinských ľudí. Jazyková úroveň sa zlepšila po každej stránke. Študenti viacej rozumejú a reagujú, vedia sa vyjadriť v rôznych bežných životných situáciách v slovenskom jazyku. Na základe ich záujmu budeme od septembra 2022 pokračovať v týchto jazykových kurzoch“, povedali realizátori projektu.

Letný kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov - Podaj mi ruku - Nitra, o.z. – 500 €

Cieľom projektu bolo zrealizovať kurz slovenského jazyka pre ukrajinských žiakov začiatočníkov. Prebiehal každý utorok, stredu a štvrtok od 08:00 do 10:00 v priestoroch združenia "Podaj mi ruku" na Mestskej tržnici v Nitre a zúčastnilo sa ho 15-22 žiakov.. Grant bol použitý na materiálne vybavenie ku kurzu.

„Projekt hodnotíme ako veľmi úspešný. Žiaci získali základné znalosti slovenského jazyka, čo im umožní jednoduchšie fungovanie v rámci svojho aktuálneho pôsobenia na Slovensku“, zhodnotili projekt realizátori.

Pomoc pre odídenkyňu z UA v ZSS Nitrava - "NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra – 500 €

Vďaka projektu boli zabezpečené nevyhnutné hygienické a zdravotnícke potreby pre pani Miakush (bola prijatá do zariadenia 8.4.2022), ktorá vďaka tomu mala poskytovanú kvalitnú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť. Nakoľko bola bez príjmu a príjem jej syna nepostačoval na pokrytie nákladov na poskytovanie ubytovania, stravovania a potrebných obslužných úkonov, poskytnutá pomoc pokryla aj časť nákladov na služby. Projekt bol zrealizovaný v plnej výške poskytnutého grantu.

„Pani Miakush, žiaľ, v dôsledku viacerých zdravotných komplikácií zomrela. Posledné mesiace jej života však mala poskytnutú adekvátnu profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom“, informovali realizátori projektu.

top