Skip to main content

Poznáme 6 finalistov Klubu darcov 2022


Poznáme 6 finalistov, ktorí postupujú do 2. kola hlasovania v Klube darcov 2022.

Zo 17 krásnych projektov, ktoré sa prihlásili do tohtoročného Klubu darcov, darcovia od 30.8. do 30.9.2022 hlasovali za 3 najsympatickejšie, ktoré by radi posunuli do druhého kola hlasovania. Zapojiť sa mohol každý darca, ktorý daroval minimálnu sumu 20 Eur. Celkovo sa hlasovania zúčastnilo 35 darcov.

Druhé kolo hlasovania bude prebiehať priamo na tradičnom slávnostnom podujatí Klub darcov 2022, ktoré sa uskutoční 27.11.2022 v Kultúrnom centre ZOBOR v Nitre. Pozvánku na podujatie získa každý darca, ktorý do tohto dátumu daroval alebo daruje minimálnu sumu 20 Eur. Ak sa podujatia nebude môcť zúčastniť, o svoju možnosť hlasovať nepríde, bude mu zaslaný nový elektronický hlasovací formulár. O víťazoch Klubu darcov 2022 tak budú môcť rozhodnúť aj jeho hlasy.

Víťazov, ktorí napokon získajú grant, budú darcovia vyberať spomedzi 6 projektov, ktoré získali najviac hlasov v prvom kole hlasovania:

  1. Projekt č. 5 – Pomoc - mladým rodinám – Podaj mi ruku - Nitra, o.z. – 2 000 € - 14 hlasov
  2. Projekt č. 15 – Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra – R. Mikulášik, D. Šipošová, T. Cinová – 2 000 € - 13 hlasov
  3. Projekt č. 10 – Skoky do vedy – VIAC AKO UČENIE, o.z. – 1 997 € - 11 hlasov
  4. Projekt č. 6 – Podaj Pomocnú Ruku 2023 – S. Febenová, K. Zaťková, M. Mladý – 1 736 € - 10 hlasov
  5. Projekt č. 4 – Komunita mysliaca pozitívne – Združenie STORM, o.z. – 2 000 € - 9 hlasov
  6. Projekt č. 17 – Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali– J. Králová, M. Michlíková, E. Šantavá – 2 000 € - 9 hlasov

Úspešným finálovým projektom blahoželáme k postupu do druhého kola. 

Všetky informácie o Klube darcov nájdete tu https://www.klubdarcov.nkn.sk/

Anotácie finalistov nájdete tu https://nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/finalisti-kd-2022.pdf 

Ak by ste sa chceli zúčastniť slávnostného podujatia Klubu darcov 2022, zažiť skvelú atmosféru, stretnúť sa s ďalšími darcami, ktorí podporujú dobré nápady pre Nitru a zároveň hlasovať za projekty, ktoré napokon získajú finančnú podporu Klubu darcov, stále máte čas. Darovať môžete TU

Tešíme sa na Vás na Klube darcov 2022! 

tagy: Klub darcov

top