Skip to main content

Výzva - Druhé kolo grantového programu Nitra pomáha Ukrajine


Cieľom druhého kola grantového programu Nitra pomáha Ukrajine je podpora programov inklúzie detí ukrajinských odídencov, najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

V grantovom programe podporíme projekty, ktoré sú zamerané na:

Materiálno - technickú a organizačnú podporu pri rôznych vzdelávacích aktivitách, zameraných na sociálnu inklúziu detí ukrajinských odídencov, ktoré sú realizované najmä v predškolských zariadeniach a na základných školách v Nitre.

Geografický záber programu je mesto Nitra a max. výška podpory na jeden projekt je 1 300 Eur.

O podporu sa môžu uchádzať:

Základné školy so sídlom v meste Nitra a predškolské zariadenia, patriace pod správu mesta Nitra na realizáciu verejno-prospešného projektu na území mesta Nitra.  

Neformálne skupiny min. troch občanov, pričom min. 1 musí dosahovať vek 18 rokov na realizáciu verejno-prospešného projektu realizovaného na území mesta Nitra.

ČASOVÝ HARMONOGRAM GRANTOVÉHO PROGRAMU

  • Zverejnenie grantovej výzvy: 25.11.2022
  • Uzávierka konzultácií žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 11.01.2023 do 12:00
  • Uzávierka grantového programu/prijímania žiadostí o grant: priebežne, najneskôr do 13.01.2023, alebo do vyčerpania finančnej alokácie na grantový program
  • Zverejnenie výsledkov: priebežne, najneskôr 24.01.2023 (na www.nkn.sk)
  • Realizácia projektov: priebežne, najneskôr do 30.10.2023
  • Vyúčtovanie projektov: priebežne, najneskôr do 30. 11. 2023

Grantovú výzvu nájdete TU 

V druhom kole grantového programu pokračujeme vďaka daru od THOMAS SILL FOUNDATION a THE WINNIPEG FOUNDATION.


O novinkách programu vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom našich stránok, Facebooku a web stránok www.nitra.sk ako aj na stránke www.comin.sk a www.ukrajina.comin.sk.

tagy: Ukrajina

top