Skip to main content

Klub darcov 2022 je úspešne za nami

Program podpory: Klub darcov


Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie venoval na podporu verejnoprospešných projektov v Nitre 7 100 €.

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré z nich budú podporené. O priazeň darcov sa tento rok uchádzalo až 17 projektov. Členovia Klubu darcov si v prvom kole hlasovania, prostredníctvom online formulára, vybrali 6 finalistov. O víťazoch napokon darcovia rozhodli na slávnostnom podujatí. Autormi projektov sú občianske združenia, neziskové organizácie či neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu či transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

Podujatie pre veľkých i malých a oslava 20. výročia založenia Nitrianskej komunitnej nadácie

Tradičné slávnostné podujatie Klubu darcov 2022 sa konalo 27. novembra 2022 v Kultúrnom centre Zobor. Tento rok do programu darovalo vyše 130 individuálnych a kolektívnych darcov celkovú sumu 5 026 Eur.

„Sme veľmi radi, že sa po nám po trojročnej pandemickej prestávke konečne podarilo zrealizovať toto krásne podujatie. Plná obsadenosť sály v Kultúrnom centre Zobor bola ukážkou toho, že ľudia so srdcom na správnom mieste sa chcú a potrebujú stretávať na takýchto akciách. Ďakujeme všetkým darcom, že napriek krízam, ktoré posledné roky zažívame, sú stále ochotní podporovať dobré verejnoprospešné nápady pre Nitru“, hovorí Ľubica Lachká, správkyňa Nitrianskej komunitnej nadácie.

Moderátormi Klubu darcov 2022 boli už tradične dvaja členovia Správnej rady nadácie, Nikoleta Kováčová a Ivan Gontko. Hudobným spríjemnením večera bola skvelá Dominika Titková and Friends, o chutné občerstvenie sa postaral Penzión Artin, a nechýbala tiež sladká torta od Jarky Královej. Pre návštevníkov s deťmi bol pripravený detský kútik s hrami, workshopmi a animátormi, vďaka ktorému si rodičia mohli naplno vychutnať program podujatia.

Po video-prezentáciách jednotlivých projektov nasledovalo samotné hlasovanie, v ktorom si darcovia vyberali tri projekty. V rámci oslavy 20. výročia založenia NKN, počas sčítavania hlasov, moderátori vyspovedali niekoľkých vybraných účastníkov podujatia, ktorí v histórii Nitrianskej komunitnej nadácie zanechali stopu, roky s ňou spolupracovali či spolupracujú.

Nikto neostal nepodporený

Vďaka krásnej sume od darcov a kofinancovaniu od The Winnipeg Foundation, mesta Nitra a 2% Nitrianskej komunitnej nadácie, žiadny z projektov neostal tento rok nepodporený. Projekty si rozdelili celkovú sumu 7100 Eur. Prvé tri víťazné projekty získali grantové šeky v hodnote 2 000 Eur, 1 600 Eur, 1 400 Eur a projekty, ktoré sa umiestnili na 4. až 6. mieste získali každý po 700 Eur.

Poradie bolo nasledovné:

  1. miesto - Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra Neformálna skupina - R. Mikulášik, D. Šipošová, T. Cinová – 78 hlasov
  2. miesto – Skoky do vedy VIAC AKO UČENIE, o.z. – 55 hlasov
  3. miesto – Komunita mysliaca pozitívne Združenie STORM, o.z. – 49 hlasov
  4. miesto - Pomoc - mladým rodinám Podaj mi ruku - Nitra, o.z. – 46 hlasov
  5. miesto - Podaj Pomocnú Ruku 2023 Neformálna skupina - S. Febenová, K. Zaťková, M. Mladý – 41 hlasov
  6. miesto - Aby sme sa lepšie mali, vzťahy v Hájoch budovali● Neformálna skupina - J. Králová, M. Michlíková, E. Šantavá – 26 hlasov

GRATULUJEME!

Anotácie podporených projektov nájdete tu - https://www.nkn.sk/images/dokumenty/anotacie-podporenych-projektov/anotacie-podporene-projekty-kd-2022-f.pdf 

Fotky z podujatia sú dostupné na webe NKN tu – https://www.nkn.sk/galeria/fotogaleria/klub-darcov/klub-darcov-2022

alebo na facebooku NKN tu-  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NitrianskaKomunitnaNadacia&set=a.5773998335970858

Naša veľká vďaka patrí, okrem darcov, aj našim skvelým dobrovoľníkom a každému, kto nám s organizáciou podujatia akokoľvek pomáhal.  

ĎAKUJEME!

Tím Nitrianskej komunitnej nadácie

top