Skip to main content

Predstavujeme projekty Klubu darcov 2022 - 5.časť (kultúra)

Program podpory: Klub darcov


Piata časť našej série príspevkov o predložených projektoch v grantovom programe Klub darcov 2022, vám predstaví tri projekty, zamerané na kultúru.

ČO JE KLUB DARCOV?

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré budú podporené. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste a chce podporiť zmysluplné nápady. Projekty sú zamerané na rôzne oblasti napr. kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...

Tento rok je prihlásených až 17 zaujímavých projektov, avšak do finále postúpi len 6 z nich. A vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré to budú. Viac informácií o Klube darcov, anotácie všetkých projektov a info, ako darovať a hlasovať nájdete tu https://klubdarcov.nkn.sk/

Projekt č. 2 - Religiózna filatelistická výstava NITRAFILA 2023 – M. Ňaršík, M. Šajgalík, J. Maniaček – 2 000 €

Klub filatelistov je organizovaný vo Zväze slovenských filatelistov 40 rokov. Tento rok vydali aj publikáciu 40 ROKOV KF 52-51 NITRA 1981-2021 na 250 stranách. Cieľom projektu je pripraviť religióznu filatelistickú výstavu NITRAFILA 2023, ktorú bude realizovať klub filatelistov 52-51 Nitra v rámci osláv Nitra, milá Nitra, pri príležitosti celoslovenských Cyrilo - Metodských osláv. Výstavu budú organizovať v Divadle Andreja Bagara v Nitre pre širokú verejnosť a bude bezplatná. Návštevníci si budú môcť prezrieť filatelistické exponáty s religióznou tematikou. Výstavy s religióznou tematikou sa organizujú zriedkavo. Želaním organizačného výboru je veľa vystavovateľov a návštevníkov, ktorých odhadujú, podľa skúseností, od 500 a viac. Grant chcú použiť na propagačné materiály, prevoz výstavného zariadenia z Trenčína a naspäť, občerstvenie, vecné ceny a pod.

Projekt č. 11 – Hudobná jar na Klokočine – Spevácky zbor Nitria, o.z. – 1 980 € 

Nitra je mesto kultúry, mnohých hodnotných festivalov a podujatí, ale väčšina z nich sa koná v centre mesta. Tento projekt chce preniesť kúsok atmosféry klasickej kultúry aj do sídliskovej mestskej časti a ponúknuť obyvateľom Klokočiny kvalitný koncert vo farskom kostole sv. Gorazda, kde sa predstavia aj mladí talentovaní hudobníci zo Súkromnej základnej umeleckej školy ART Pegas v spojení so Speváckym zborom Nitria. Plánujú uskutočniť jeden koncert, v trvaní cca 1,5 hodiny, spolu s hovoreným slovom. Nacvičené skladby budú prezentovať aj na ďalších koncertoch a podujatiach mesta Nitra – napríklad takých, ako Vianočný koncert v katedrále na Nitrianskom hrade. Koncert bude prístupný širokej verejnosti, určité skupiny budú adresne pozvané, ale kapacita je dostatočná pre ľubovoľný počet záujemcov o koncert. Záujem o takýto koncert bol potvrdený farníkmi kostola sv. Gorazda a klientami denného stacionára na Baničovej 12. V programe koncertu odznejú sakrálne aj svetské skladby od svetových autorov, cez slovenských skladateľov, až po súčasných slovenských mladých autorov. Vstupné bude dobrovoľné a bude využité na činnosť zboru ako honorár pre profesionálneho dirigenta a prenájom miestnosti na nácvik a skúšky zboru. Grant využijú prevažne na honoráre a propagáciu podujatia, ale aj prenájom priestorov na skúšky zboru.

Projekt č. 16 – Modrý vták – Súkromné konzervatórium Nitra – 2 000 €

Cieľom projektu je vytvorenie maturitnej inscenácie (a jej následné reprízy) významného belgického dramatika (nositeľa Nobelovej ceny) Maurice Materlincka pod názvom Modrý vták. Ide o záverečné - maturitné predstavenie 4. ročníka študentov hudobnodramatického odboru nitrianskeho konzervatória následných repríz, ktoré majú študentov naučiť udržať si inscenáciu v pamäti i v repertoári, a tak ich kvalitne pripraviť do divadelnej praxe. Okrem premiéry a repríz v Štúdiu 4D pre študentov základných a stredných škôl mesta Nitra, ako aj pre širokú verejnosť, plánujú účinkovať s inscenáciou Modrý vták na PidiFeste v Prahe, súťažiach konzervatórií v Martine, a ďalších vybraných študentských a divadelných festivaloch. Premiérou divadelnej inscenácie Modrý vták sa teda projekt nekončí.  Po predstaveniach sú naplánované diskusie s divákmi a následné workshopy na témy vyplývajúce z uvedenej inscenácie. Grant žiadajú na nákup materiálu na výrobu scény, kostýmov, rekvizít a doplnkov a tlač propagačných materiálov.

Ak vás tieto projekty zaujali a chcete ich posunúť do druhého kola hlasovania, nezabudnite darovať a zahlasovať do 30.9.2022. https://klubdarcov.nkn.sk/

top