Skip to main content

Predstavujeme projekty Klubu darcov 2022 - 4.časť (osveta o zdraví)

Program podpory: Klub darcov


Štvrtá časť našej série príspevkov o predložených projektoch v grantovom programe Klub darcov 2022, vám predstaví tri projekty, zamerané na osvetu o zdraví.

ČO JE KLUB DARCOV?

Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry. Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré budú podporené. Členom Klubu sa môže stať každý, komu záleží na našom meste a chce podporiť zmysluplné nápady. Projekty sú zamerané na rôzne oblasti napr. kultúra, životné prostredie, vzdelávanie, voľný čas, šport, zdravie, sociálna oblasť...

Tento rok je prihlásených až 17 zaujímavých projektov, avšak do finále postúpi len 6 z nich. A vy môžete rozhodnúť o tom, ktoré to budú. Viac informácií o Klube darcov, anotácie všetkých projektov a info, ako darovať a hlasovať nájdete tu https://klubdarcov.nkn.sk/

Projekt č. 1 – Vieš, čo ješ 2. ročník – Nauč sa pomáhať, o.z. – 990 €

Projektom chcú jeho autori namotivovať ľudí z Nitry na zdravé stravovanie, edukovať ich o možnostiach stravy a porovnať im jednotlivé typy potravín od lokálnych výrobcov s tými z obchodných reťazcov z iných štátov/kontinentov. Kúpou lokálnych potravín, okrem podpory lokálnych výrobcov, účastníci aj znižujú svoju uhlíkovú stopu, čo veľmi pozitívne vplýva na ochranu životného prostredia. Taktiež sa tým zredukuje množstvo použitých nevhodných látok (pesticídov a pod.), ktoré sú používané pri preprave. Prvý ročník podujatia ukázal, že je nevyhnutná edukácia ľudí v tejto oblasti, nakoľko len málo z účastníkov sa naozaj zaujíma o obsah stravy, jej pôvod, atď. V tomto ročníku by chceli použiť iné druhy potravín, porovnať viac rozdielov a zväčšiť vzdialenosť dovážaných potravín, aby tým ešte viac vynikla unikátnosť tých lokálnych. V rámci projektu chcú teda verejnosti, počas viacerých podujatí v mestskom parku v Nitre, ponúkať varianty potravín, ktoré sú dostupné v obchodných reťazcoch na Slovensku, ale sú dovezené z iných štátov, a lokálnych potravín z okolia Nitry, za účelom ich porovnania - vône, chuti, čerstvosti. Následne vytvoria poradňu na svojich sociálnych sieťach, kde bude mať verejnosť možnosť ich dlhodobo kontaktovať s otázkami týkajúcimi sa zdravej výživy.  Grant chcú použiť na materiálne vybavenie podujatí - nákup potravín, občerstvenie pre dobrovoľníkov, propagačné materiály, drobné odmeny pre účastníkov a pod.

 

Projekt č. 6 – Podaj Pomocnú Ruku 2023 – S. Febenová, K. Zaťková, M. Mladý – 1 736 € 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o prvej pomoci medzi obyvateľmi mesta Nitra. Autori projektu, ako členovia Miestneho spolku SČK pri GCM a taktiež žiaci gymnázia, považujú za veľmi dôležité, aby prvú pomoc ovládali nielen ich dobrovoľníci, ale aj široká verejnosť. Týmto projektom chcú apelovať na potrebu ovládania správneho poskytovania prvej pomoci u každého člena spoločnosti. V Parku na Sihoti v Nitre chcú zrealizovať podujatie pre širokú verejnosť, so zreteľom najmä na deti a mládež, kde vytvoria niekoľko stanovíšť a na každom z nich bude jeden človek s dlhoročnou praxou v oblasti prvej pomoci a tiež jej výučby, ktorý bude návštevníkom vysvetľovať a zároveň ukazovať správne postupy prvej pomoci a tiež odpovedať na ich prípadné otázky. Asistovať mu pri tom bude figurant, ktorý bude znázorňovať daný stav. Stanoviská budú zamerané na rôzne náhle stavy v prvej pomoci, ako sú napríklad: zastavenie krvného obehu, bezvedomie s prítomným dýchaním, krvácanie, zlomeniny či epilepsia. Grant chcú využiť na zabezpečenie materiálu na prípravu modelových situácií, vecné odmeny na stanoviskách, občerstvenie pre účastníkov a dobrovoľníkov, propagačné materiály či nefinančnú odmenu pre lektorov.

 

Projekt č. 12 – Cesta k zdraviu – Arteria - Centrum, o.z. – 2 000 €

Občianske združenie Arteria- Centrum chce uskutočniť veľkolepé zážitkové vzdelávanie pre širokú verejnosť (od detí po seniorov), aby našli rovnováhu, pohodu a pokoj v týchto náročných dobách. Pôjde o viaceré stretnutia pre verejnosť, kde budú pripravené vzdelávacie workshopy a poskytnú účastníkom nielen informovanosť, ale hlavne nový, netradičný, liečiteľský zážitok a relax. Táto náročná doba ľudom enormne preťažuje nervový a pohybový systém a majú obrovské zdravotné aj psychické problémy. Hlavným cieľom je účastníkov podujatia naučiť zdravo dýchať, s čím má 90% populácie problém. Stretnutia chcú doplniť o pohybové aktivity s ľahkými technikami z oblasti fyzioterapie a jogy a predstaviť ľuďom netradičný zážitok z oblasti maľovania mandál a sound healingu, ktorý sa pomaly dostáva do oblasti medicíny aj na Slovensku (v zahraničí sú podobné workshopy bežné v centrách zdravia, podobných národnému rehabilitačnému centru Kováčová). Počas stretnutí teda budú s ľuďmi dýchať, cvičiť, maľovať a zároveň im sprostredkujú nový neopísateľný zážitok v podobe koncertovo-komorného sound healingu. Výsledným efektom bude nájdenie rovnováhy a pohody tela aj mysle. Prizvú si aj odborníkov z oblasti celostnej medicíny. Grant bude použitý na propagačný a technický materiál na realizáciu, materiál na maľovanie a tvorenie, pomôcky...

Ak vás tieto projekty zaujali a chcete ich posunúť do druhého kola hlasovania, nezabudnite darovať a zahlasovať do 30.9.2022. https://klubdarcov.nkn.sk/

top