Skip to main content

Mladí nitrianski filantropi 2023 - výzva

Program podpory: Mladí nitrianski filantropi


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s mestom Nitra a s finančnou podporou organizácie UNICEF vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o grant v grantovom programe „Mladí nitrianski filantropi“.

Cieľom programu je podporiť mladých ľudí, pôsobiacich v meste Nitra, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, aby si pripravili a realizovali vlastné projekty. Program motivuje mladých ľudí k dobrovoľníctvu a filantropii. Súčasťou programu je aj vzdelávanie, ktoré je dobrovoľné a bezplatné. 

Vo vzdelávacej časti účastníci získajú vedomosti a zručnosti, ako pripraviť a napísať projekt, ako ho zrealizovať a napokon aj vyúčtovať a vyhodnotiť. 

Maximálna výška grantu je 1 000 Eur na jeden projekt.

„V UNICEF-e sme presvedčení, že podpora iniciatív, ktoré povzbudzujú mladých ľudí k dobrovoľníckym aktivitám, je kľúčová pre posilnenie zmyslu pre komunitu, vzájomné porozumenie a spoločenskú zodpovednosť,“ hovorí Michaela Bauerová, koordinátorka UNICEF na Slovensku. „Preto UNICEF podporuje a oceňuje mesto Nitra za jeho odhodlanie posilňovať dobrovoľníctvo a filantropiu mladých ľudí."

V grantovom programe sú vítané projekty zamerané na:

 • Životné prostredie
 • Šport
 • Voľný čas
 • Rovesnícka pomoc
 • Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú
 • Čokoľvek iné, čo môže byť prínosom pre komunitu.

„Od účastníkov programu sme v roku 2022 mali skvelú spätnú väzbu, najmä na neformálne vzdelávanie, vďaka ktorému si osvojili poznatky z projektového manažmentu. Na niektoré dosiahnuté výsledky projektov sme sa boli pozrieť osobne a prekonali všetky naše očakávania. Vďaka tomuto programu vychovávame v našom meste nových mladých filantropov a dobrovoľníkov so skvelými nápadmi a najmä chuťou meniť svet k lepšiemu. Sme veľmi radi, že sa k mestu Nitra, Nitrianskej komunitnej nadácii a OZ Youthwatch tento rok pridal so svojou podporou nový partner – UNICEF“ , povedal Miloslav Špoták, - viceprimátor mesta Nitra.

Do výzvy sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku 13-25 rokov, najmä žiaci a študenti nitrianskych základných, stredných škôl a univerzít (min. 3 v skupine). Neplnoletých účastníkov v projektovom tíme sprevádza dospelá osoba (koordinátor, učiteľ, rodič....).

Školenie v rámci programu sa uskutoční v Kultúrnom centre Zobor v termínoch 1.-2.6.2023 a 7.-8.6.2023 (zúčastniť sa môžete iba jedného z termínov).

Ak máte záujem o toto školenie, prosím vyplňte údaje vo formulári TU najneskôr do 26.5.2023. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMU:

 • Vzdelávanie zamerané na prípravu vlastných projektov (ODPORÚČANÉ):
  01.06.- 02.06.2023 a 07.06.-08.06.2023 (vzdelávanie je dvojdňové, vybrať si môžete iba jeden z termínov)
 • Termín uzávierky predkladania projektov: 09.06.2023 do 24:00
 • Zverejnenie výsledkov: 20.06.2023 (na www.nkn.sk)
 • Realizácia projektov: 20.06.2023 – 15.11.2023
 • Zúčtovanie projektov: do 20.11.2023

Všetky potrebné informácie k predkladaniu projektov sú dostupné v grantovej výzve, ktorú nájdete TU.

Partnermi programu sú Mesto Nitra UNICEF.

top