Skip to main content

S 2% podporujeme aj ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia


Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci so spoločnosťou Heineken Slovensko, a. s. podporila, v rámci grantového programu TU SME DOMA – Hurbanovo – zodpovedne k ľuďom a planéte 2022, 8 verejnoprospešných projektov celkovou sumou 22 494 Eur.

Cieľom programu bolo podnietiť a podporiť vzájomnú spoluprácu aktívnych ľudí mesta Hurbanovo v oblasti ochrany životného prostredia, zlepšenia jeho kvality a udržateľnosti v troch základných témach – voda, znižovanie odpadov, znižovanie uhlíkovej stopy, a zároveň podporiť rozvoj komunity v meste Hurbanovo. Zameranie grantového programu vychádza zo stratégie spoločnosti Heineken Slovensko, a. s..

Jeden z úspešne zrealizovaných projektov mal názov „Babičkina záhrada“. Nakoľko areál školského internátu SPŠ-stavebnej v Hurbanove neponúkal žiadny priestor pre vonkajšie aktivity ubytovaných žiakov, autori projektu chceli prostredníctvom neho vytvoriť ekologický priestor, ktorý by slúžil na aktívne a zmysluplné využitie voľného času, ale aj na oddych.

So samotnými prácami na projekte začali v septembri 2022. Určili presné rozmiestnenie kvetinových záhonov, lavičiek a vyvýšených záhonov. Nakoľko na internáte je ubytovaných 132 žiakov, vytvorili viac pracovných skupín a každá z nich mala pridelenú svoju časť práce. Všetky skupiny pracovali pod dohľadom vychovávateľov, údržbárov a učiteľov, ktorí sa tiež podieľali na aktivitách.
Na projekte pracovalo dokopy 83 účastníkov. Založili záhony, osadili vyvýšené záhony, zhotovili lavičky, zostrojili hmyzí hotel, vytvorili chodník, osadili nádrže na dažďovú vodu a vysadili zeleň. Nad rámec pôvodného projektu vyrobili zo starých tehál aj ohnisko. Pri výbere rastlín mysleli aj na ich praktické využitie, či už v školskej jedálni alebo na prípravu bylinkových čajov. Ich pestrá skladba zároveň podporuje biodiverzitu v okolí.
Žiaci sa s nadšením zapájali do prác, počas ktorých veľmi radi využívali svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté doma, ale aj v škole, hlavne na vyučovaní odborných predmetov. Pre vychovávateľov a údržbárov boli rovnocennými partnermi a prichádzali s vlastnými riešeniami realizácie projektu. Mnohí sa po prvýkrát stretli s hmyzím hotelom. Z radov žiakov, ale aj učiteľov bolo na projekt veľa pozitívnych ohlasov. Ocenili, že na nevyužitom prázdnom priestore vznikla pekná a užitočná záhradka s možnosťou príjemného posedenia.

Finančné prostriedky z grantu použili na nákup materiálu (vyvýšené záhony, chodník, substrát, rastliny, lavičky, nádrž na dažďovú vodu a príslušenstvo, materiál pre hmyzí hotel, náradie, preprava...)

Ostatné podporené projekty z tohto programu nájdete v našej DOBROMAPE. Projekty podporené v roku 2022 nájdete aj v anotáciách.

Podporovať projekty, zamerané na ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia, môžeme aj vďaka Vašim 2% z daní.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

   

 

tagy: Tu sme doma

top