Skip to main content

Aj vďaka 2% sme pomohli ľuďom so zdravotným znevýhodnením


Klub darcov Nitrianskej komunitnej nadácie je grantový program, ktorý umožňuje individuálnym darcom, aby podporili dobré nápady pre rozvoj Nitry.

Členovia Klubu darcov finančne prispievajú do programu na verejnoprospešné projekty v Nitre a zároveň, prostredníctvom hlasovania, rozhodujú o tom, ktoré z nich budú podporené. O priazeň darcov sa v roku 2022 uchádzalo až 17 projektov. Členovia Klubu darcov si v prvom kole hlasovania, prostredníctvom online formulára, vybrali 6 finalistov. O víťazoch napokon rozhodli na slávnostnom podujatí. 

V roku 2022 do programu darovalo vyše 130 individuálnych a kolektívnych darcov celkovú sumu 5 026 Eur. Vďaka nej a kofinancovaniu od The Winnipeg Foundation, mesta Nitra a 2% Nitrianskej komunitnej nadácie, sme mohli podporiť všetkých 6 projektov, ktoré postúpili do finále. Prvé tri získali grantové šeky v hodnote 2 000 Eur, 1 600 Eur, 1 400 Eur a projekty, ktoré sa umiestnili na 4. až 6. mieste získali každý po 700 Eur. Spolu si tak rozdelili celkovú sumu 7 100 Eur.

Autormi projektov sú občianske združenia, neziskové organizácie či neformálne skupiny občanov. Podmienkou týchto projektov je ich neziskovosť, prínos pre komunitu, transparentná realizácia a vyúčtovanie nákladov.

Veľkú priazeň darcov a aj najvyšší počet hlasov získal projekt s názvom „Canisterapia pre osoby s poruchami autistického spektra“.

Projekt predložili rodičia detí s poruchou autistického spektra, ktorí žiadali grant na zabezpečenie riadenej canisterapie s odborníkom na problematiku liečenia a pomáhania. Bude realizovaná v dennom stacionári  a v elokovanej triede autistov Praktickej špeciálnej školy.

Canisterapia je liečebný a terapeutický kontakt človeka a psa, ktorý prispieva k pozitívnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohode. Vďaka tejto interakcii môžu pracovať na precvičovaní senzorického vnímania, ale aj na rozvoji rozumových, či pohybových schopností prijímateľov sociálnej služby.

V januári 2023 začala denný stacionár navštevovať canisterapeutka Hanka so psami Edkom a Queenuškou. Oba psy sú plemena pudel. Prijímatelia sociálnej služby sa hneď potešili, keď ich na prvom stretnutí navštívil Edko. Každý ho môže pohladkať, pritúliť sa k nemu, pohrať sa alebo ho nakŕmiť piškótami. Canisterapeutka má vždy pripravený program a zábavné aktivity, ktoré potom spoločne realizujú s asistenciou psa. Niektorí prijímatelia sociálnej služby majú psíkov aj v domácom prostredí a sú na nich zvyknutí, pre ostatných je to nový zážitok. Tí, ktorí majú zo psa strach, alebo sa nechcú zúčastňovať canisterapie, majú možnosť sledovať priebeh zo vzdialenosti, alebo psíka berú do inej miestnosti, aby sa nebáli.

Canisterapia v dennom stacionári aktuálne prebieha 1x do týždňa a od apríla do júla 2023 bude prebiehať 2x týždenne. Grant pokryje honorár canisterapeutke za 43 hodín terapie.

Všetky podporené projekty z roku 2022 nájdete TU a v anotáciách. Zrealizované projekty z rokov 2020 a 2021 nájdete na našej DOBROMAPE.

Aj vďaka Vašim 2% z daní môžeme pomáhať ľuďom so zdravotným znevýhodnením.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

      

tagy: Klub darcov

top