Skip to main content

2% podporili aj mladých ľudí v Nitre


Grantový program „Mladí nitrianski filantropi“ bol v roku 2022 určený pre aktívnych študentov a žiakov z nitrianskych základných a stredných škôl, prednostne pre členov žiackych školských rád a študentských parlamentov.

Jeho cieľom bolo podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí, ktorí majú nápad a chuť spraviť niečo zmysluplné pre svoje okolie, motivovať ich k dobrovoľníctvu.

Finančnú prostriedky na grantový program poskytlo mesto Nitra. Podporu v roku 2022 získalo 12 projektov, ktoré si rozdelili celkovú sumu 6 544,18 Eur. Zapojilo sa 8 základných a 3 stredné školy z Nitry.

Program pozostával z dvoch častí – vzdelávacej a realizačnej. Vo vzdelávacej časti žiaci a študenti, v spolupráci so skúsenými lektorkami, získavali vedomosti a zručnosti o tom, ako pripraviť a napísať projekt, ako ho zrealizovať, a napokon vyúčtovať a vyhodnotiť. Či sa im v tom darilo sa dočítate TU.

Samotná realizácia projektov preverila šikovnosť, kreativitu a schopnosť tímovej spolupráce žiakov a študentov. Všetky projekty boli naozaj rôznorodé a nápadité. Nájdete ich na našej DOBROMAPE a v anotáciách.

Projekt „Informované stoličky“ bol predložený študentmi Gymnázia Golianova 68 v Nitre. Mal za úlohu riešiť dva problémy – nedostatočnú informovanosť o akciách, súťažiach, projektoch, a zároveň nedostatok miesta pre tých, ktorí neobedujú v školskej jedálni, ale nosia si obedy z domu. Preto najprv vyhlásili medzi študentmi súťaž zameranú na získanie nových návrhov  dizajnu stoličiek a informačných násteniek. Z grantu zakúpili dekorácie na nástenky, výtvarný materiál a stoličky z druhej ruky, na ktoré študenti maľovali rôzne motívy z literárnych diel. Celý proces trval takmer 3 týždne. Vznikol tak inovovaný oddychovo - relaxačný priestor, kde vďaka novým inštalovaným nástenkám študenti nájdu aktuálne informácie a môžu tu zanechať aj svoje návrhy a postrehy, ktoré sú motiváciou pre ich ďalšie voľnočasové aktivity.

Kreatívne nápady mladých ľudí v Nitre a podporu ich motivácie k dobrovoľníctvu a filantropii môžeme podporovať aj vďaka Vašim 2% z daní.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

  

     

tagy: Mladí nitrianski filantropi

top