Skip to main content

Vďaka 2% bolo v Nitre viac kultúry, športu a ekológie

Program podpory: Syncreon pomáha Nitre


V roku 2022 bol 2. ročník grantového programu „Syncreon pomáha Nitre“ zameraný na oblasť ochrany životného prostredia a realizáciu komunitných kultúrno-spoločenských a športových aktivít.

Ochrana životného prostredia je jednou z priorít spoločnosti syncreon Slovakia, ktorá sa formou grantového programu rozhodla motivovať ľudí z komunít, aby aktívne chránili životné prostredie. Zároveň sa spoločnosť rozhodla podporiť aj kultúrno - spoločenské a športové podujatia, nakoľko tieto v čase pandémie veľmi absentovali.

Do výzvy sa prihlásilo až 27 verejnoprospešných projektov, z ktorých napokon hodnotiaca komisia vybrala 6, a tie si rozdelili celkovú sumu 14 000 Eur.

Festival „CAMPANA FEST 2022 bubnujeme za klímu“ patril medzi najvýraznejšie projekty grantové programu, nakoľko sa dotýkal oboch oblastí podpory. Bol realizovaný v dvoch rovinách. V rámci prvej z nich sa predkladatelia projektu snažili prostredníctvom bohatého umeleckého programu oživiť Svätoplukovo námestie a pešiu zónu, podporiť lokálnych predajcov a ponúknuť bohatý kultúrny program. Počas 9 predstavení hlavného programu a 12 sprievodných podujatí mali návštevníci možnosť vidieť viac ako 300 účinkujúcich,. Súčasťou sprievodných podujatí boli aj preteky v chôdzi ACEROLA GRAND PRIX, ktoré sa konali za účasti Mateja Tótha. Druhá rovina festivalu bola edukačná a apelatívna. Týkala sa oblasti, ochrany životného prostredia so zameraním na klimatické zmeny. V rámci tejto témy boli realizované napr. edukačné predstavenia pre deti s cieľom poukázať na dôležitosť separovania , ale aj diskusie a workshopy, ktoré riešili dôsledky klimatickej krízy, či navrhovali eko riešenia v oblasti módy. Cieľom projektu bolo zároveň podporiť budovanie vzťahov v komunite, ktorá chce, aby tieto dôležité témy bolo lepšie počuť. „Tento cieľ sa nám podarilo naplniť najmä v rámci divadelných predstavení pre detských divákov. V duchu vzdelávania a upozorňovania na enviro témy budeme pokračovať aj v ďalších ročníkoch CAMPANA FEST“, zhodnotil festival Igor Holka – realizátor projektu. Získaný grant použili na honoráre a ubytovanie pre umelcov, sprievodný program, materiál na workshopy a propagačné materiály.

Všetky zrealizované projekty z programu nájdete tiež na našej DOBROMAPE a v anotáciách.

S podporou kultúrnych či športových podujatí, ako aj projektov zameraných na ochranu životného prostredia nám v roku 2023 môžu pomôcť aj Vaše 2% z daní.

Ak sa rozhodnete poukázať ich našej nadácii, budeme veľmi radi, pretože spolu dokážeme viac. ĎAKUJEME! Postup na poukázanie 2% nájdete TU.

     

top