Skip to main content

Vízia nula


V rámci grantového programu „Inovatívne s Foxconnom 2022“ bol podporený a úspešne zrealizovaný aj projekt s názvom Vízia nula, ktorého predkladateľom bolo OZ Bona Via.

Cieľom tohto projektu bolo zlepšenie právneho vedomia účastníkov cestnej premávky s dôrazom na chodcov a cyklistov, ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. Účastníci podujatí boli oboznámení s novými pravidlami cestnej premávky, ktoré sa dotýkajú cyklistov. V rámci praktickej výučby na dopravnom ihrisku si deti overili získané poznatky v praxi a zároveň si zlepšili motorické schopnosti (jazda na bicykli).

„Stanovený cieľ sa nám podarilo splniť. Najmarkantnejší posun bolo vidieť na deťoch, ktoré v škole a v rámci špecializovaného tábora absolvovali viac hodín dopravnej výchovy“, hodnotí Andrej Sitkey z OZ Bona Via.

Počas projektu boli realizované aktivity ako:

Detská autoškola - V mesiacoch apríl až jún bola na ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre v rámci vyučovacieho procesu detí IV. ročníka realizovaná dopravná výchova, ktorá pozostávala z troch častí - teória, dopravné ihrisko, prvá pomoc. Do projektu bolo zapojených celkovo 108 detí, ktoré absolvovali 25 hodín dopravnej výchovy. Projekt bol realizovaný v spolupráci s SČK.

Koncom júna sa na dopravnom ihrisku na Chrenovej uskutočnilo preventívne podujatie Bezpečne na prázdniny. Podujatie bolo určené pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Na podujatí bola prezentovaná činnosť záchranných zložiek (polície, hasiči, záchranári), simulátor prevrátenia, trenažér postrehu a dopravná výchova účastníkov cestnej premávky. Na podujatí bolo asi 700 návštevníkov.

V júli sa uskutočnila prednáška pre deti letného tábora CVČ Domino. Prednášky sa zúčastnilo 25 detí a taktiež bola zrealizovaná dopravná výchova detí na súťaži cyklistov v obci Veľké Zálužie. Účastníci si vyskúšali nový trenažér postrehu a zábavnou formou absolvovali prednášku zameranú na bezpečnosť cestnej premávky.

Od 18.júla 2022 do 22.júla 2002 sa uskutočnil denný letný tábor Dopravná akadémia. Tábor bol realizovaný v spolupráci s Centrom Skalka. Deti absolvovali dve dopoludnia na dopravnom ihrisku, kde sa naučili alebo zopakovali pravidlá cestnej premávky, ako poskytnúť prvú pomoc a vyskúšali si praktickú jazdu na dopravnom ihrisku. Okrem toho absolvovali zaujímavú exkurziu na stredisku správy a údržby rýchlostnej cesty R1 - Pr1bina. Tábora sa zúčastnilo 25 detí.

Dňa 20.júla 2022 sa uskutočnila prednáška pre deti letného kempu FC Latus Kynek. Prednášky sa zúčastnilo 15 detí.

Dňa 20.júla 2022 bolo OZ Bona Via súčasťou podujatia Klokočina pre deti. Deti si vyskúšali nový trenažér postrehu a zábavnou formou absolvovali prednášku zameranú na bezpečnosť cestnej premávky najmä používanie elektrokolobežiek.

Na jednotlivých podujatiach sa zúčastnilo 5 realizátorov projektu. Ich úlohou bolo zabezpečenie dopravnej výchovy a organizácie jednotlivých podujatí.

Celkovo sa na projekte sa zúčastnilo cca. 850 účastníkov, ktorí absolvovali dopravnú výchovu.

„Prínosom projektu bolo zlepšenie právneho povedomia účastníkov cestnej premávky a tým zníženie dopravnej nehodovosti. Väčšina realizovaných podujatí už má svoju tradíciu a ich realizácia je plánovaná aj v nasledujúcich rokoch“, uzavreli realizátori.

          

tagy: Inovatívne s Foxconnom

top