Zrealizované projekty "Nitra pomáha Ukrajine" - 2

Prečítajte si o realizácii štyroch projektov z druhého kola podpory v rámci grantového programu Nitra pomáha Ukrajine. 

Vďaka verejnej finančnej zbierke „Nitra pomáha Ukrajine“ bolo podporených 15 projektov, zameraných na pomoc odídencom z Ukrajiny. Program je nateraz dočasne uzavretý a pokračovať bude opäť v októbri 2022.

Väčšinu podporených projektov sa už podarilo zrealizovať. O realizácii projektov z prvého a tretieho kola podpory sme vás informovali tu https://nkn.sk/nitra-pomaha-ukrajine/506-zrealizovane-projekty-nitra-pomaha-ukrajine-1

Z druhého kola podpory boli zrealizované 4 projekty:

Občianske združenie rodičov pri Centre voľného času realizovalo projekt s názvom „Musíme si pomáhať“.

Cieľom projektu bolo zabezpečiť materiálne vybavenie k programom pomoci (pomôcky na inkluzívne vzdelávanie, voľný čas, vybavenie pre pomáhajúce organizácie) do Centra voľného času Domino, ktoré poskytuje výtvarné aktivity, tvorivé dielne, tanečné krúžky, športové krúžky, voľnočasové aktivity zamerané na integráciu detí so štatútom dočasného útočiska.

„Projekt bol úspešný, podarilo sa nám doplniť materiálne vybavenie a integrovať cca. 300 detí z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska do voľnočasových aktivít, ako sú športový krúžok florbal, šachový krúžok, tanečný krúžok EIJA, výtvarný krúžok Pastelka, Mažoretky, či Karate“, zhodnotili realizátori.


Projekt s názvom „bod.K7 - UA therapy point“ bol predložený Asociáciou Divadelná Nitra.

Cieľom projektu bolo pokryť prevádzkové náklady súvisiace s pravidelnými terapeutickými workshopmi určenými ukrajinským odídencom v Nitre.

Worskhopy sa boli realizované v spolupráci so Slovenskou humanitárnou radou a Centrom COMIN Nitra. V júni sa uskutočnili štyri sobotné stretnutia podpory a rozvoja pre Ukrajincov, v rámci ktorých sa dozvedeli, ako sa starať o svoj psychický stav, ako pochopiť psychické špecifiká, ktoré vznikajú pri vysokej psychickej záťaži u dospelých a detí. Učili sa a precvičovali nové komunikačné techniky s cieľom získať motivačný náboj a nájsť odpovede na svoje otázky.

„Veríme, že realizáciou stretnutí sme účastníkom pomohli v ich úsilí o stabilizáciu emočného stavu, ktorý im narušili udalosti súvisiace s vojnovým konfliktom a ich núteným odchodom z rodnej krajiny a domovov. Vzájomnými stretnutiami sa, rozhovormi, cvičeniami a odbornými informáciami sme dopomohli k akceptovaniu udalostí súvisiacich s vojnou, najmä k hľadaniu nových orientačných bodov, k uvedomeniu si "pevnej pôdy pod nohami", potreby ísť ďalej a pochopiť nielen seba samých, ale tiež ostatných vo svojom okolí a predovšetkým deti a ich pohľad a emócie vo vzťahu k danej situácii. Jednotlivé stretnutia sa nám podarilo kapacitne naplniť a v účastníkoch vzbudiť záujem o starostlivosť o seba, o svoj stav, o svoje myšlienky. Vďaka psychologickej podpore mohli nájsť cestu ako zvládnuť strach a úzkosť a naučiť sa plánovať život v nových podmienkach a novej životnej situácii, v ktorej sa ocitli“, povedali o projekte realizátori.

OZ TRIPTYCH predložilo projekt s názvom „Hidepark pre Ukrajinu“

Od začiatku vojny na Ukrajine je veľký nárast Ukrajincov, ktorí vyhľadávajú vonkajšie priestory kultúrno-komunitného centra Hidepark, konkrétne prednej časti, kde sa nachádza verejný gril a ohnisko. Ohnisko a gril sa poskytuje bezodplatne nielen im, ale aj širokej verejnosti. Vzhľadom na to, že sa počet ukrajinských migrantov rapídne zvýšil, chceli rozšíriť piknikovú zónu, zakúpiť smetné nádoby, ktorých kapacita je vzhľadom na zvýšený počet užívateľov nedostatočná. S tým súvisí aj vývoz odpadu. V rámci projektu teda realizovali vybudovanie dvoch ohnísk. V prvom prípade šlo o úplnú výmenu pôvodného a nevyhovujúceho ohniska, v druhom prípade išlo o vytvorenie nového ohniska spolu s výrobou nového mobiliáru a kúpou solárneho osvetlenia, pretože predná časť areálu, kde sú ohniská a grily umiestnené, bola bez akéhokoľvek osvetlenia.

„Nové ohniská sa hneď po realizácii začali intenzívne využívať, čo umožnilo viacerým ľuďom používať náš komunitno-kultúrny priestor v rovnakom čase, čo bolo do tohto projektu problematické, vzhľadom na to, že o ohniská začal byť od začiatku vojny na Ukrajine oveľa väčší záujem v komunite dočasných azylantov. Na Hideparku nachádzajú bezplatný, prístupný a prívetivý priestor, kde môžu tráviť svoj voľný čas. Pre zlepšenie ich adaptácie a aby mali pocit, že sú u nás vítaní, sme zároveň prispôsobili aj jazyk informačných tabúľ v prednej časti areálu“, dodali autori projektu.

Projekt „Pomoc pre Ukrajinské deti“ predložil a zrealizoval Zápasnícky klub Corgoň Nitra, o. z. 

Cieľom projektu bolo pomôcť ukrajinským deťom, ktoré navštevujú zápasnícky športový klub. Zápasnícky klub Corgoň Nitra je registrovaný pod hlavičkou Slovenského zápasníckeho zväzu, ako národného športového zväzu a vychováva mladých športovcov v tomto olympijskom športe. Venuje sa hlavne deťom a mládeži do 23 rokov a to už 8 rokov na území mesta Nitra. Túto činnosť uskutočňujú v telocvični v Krškanoch , na Dvorčianskej ul. 47 a v telocvični na ZŠ Benková.
Zápasnícky klub Corgoň Nitra prijal do svojho klubu deti odídencov z Ukrajiny a vďaka grantu im poskytol materiálne zabezpečenie (tenisky, dres, tepláky , klubové tričká) potrebné pre tréningy a súťaže.

„Deti trénujú spoločne s našimi slovenskými deťmi. Klub od týchto detí nepožaduje členský poplatok a aj výdavky na súťaže hradíme my. Veľmi sa tešíme, že sa tieto deti adaptovali do kolektívu, pravidelne navštevujú tréningy a dosahujú aj primerané športové výsledky. Určite je účasť v našom klube pozitívny prínos pre ich celkový vývoj, ako fyzický, tak aj psychický v ich neľahkej situácií“, zhodnotili autori projektu.

 

 

Adresa

NITRIANSKA KOMUNITNÁ NADÁCIA
Farská 5
949 01 Nitra

Kontakty

hlavný mailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel./fax: 037 741 43 45
mob.: 0908 798 575

© 2008 - 2022 Nitrianska komunitná nadácia - Farská 5, 949 01 Nitra,
registrovaná na Ministerstve vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/677