Skip to main content

Kompostovanie - príklad dobrej praxe

Program podpory: Klub darcov


Ďalší z projektov, podporených v Klube darcov 2019 bol úspešne zrealizovaný. O projekte a jeho priebehu nám s radosťou porozprávala jeho autorka – Dominika Králiková.

O čom bol váš projekt, čo bolo jeho cieľom?

Projekt ,,Komunitné kompostovisko - príklad dobrej praxe" vlastne nadväzoval na projekt ,,Komunitné kompostovisko v Nitre". Práve na príklade dobrej praxe s komunitným kompostovaním sme chceli ukázať nielen zapojeným domácnostiam, ale aj iným obyvateľom, aké je kompostovanie užitočné, jednoduché a zároveň dôležité pre ochranu životného prostredia. Je to vzácny a jediný druh odpadu, ktorý si dokážeme jednoducho a sami spracovať za vzniku prospešného kompostu. Súčasťou projektu bola aj odborná prednáška a praktická ukážka už vyzretého kompostu, ktorý si mohli záujemcovia prevziať.

Ako prebiehala realizácia vášho projektu?

V projekte sme osobne oslovili 50 domácností s pozvánkou na prednášku, ale rovnako sme prostredníctvom plagátov na okolitých vchodoch pozvali aj iné domácnosti, ktoré by si mali záujem vypočuť prednášku a zapojiť sa do kompostovania. Príprava na prednášku pozostávala aj z prípravy kompostu (pravidelné prekopávanie a preosievanie už vyzretého kompostu počas osem mesiacov), aby sa mohli záujemcovia vziať, príprava informačných materiálov ohľadom kompostovania a prednáška pod vedením odborníka na kompostovanie Branislava Moňoka z organizácie Priatelia Zeme.

Ako ste spokojní s výsledkom?

Projekt hodnotím ako úspešný, vzhľadom k tomu, že cieľom bolo ukázať, a to nielen zapojeným domácnostiam, čo je výsledkom procesu kompostovania. Ľudia si prišli vypočuť odbornú prednášku a záujemcovia si vzali aj vyzretý kompost. Prednášky sa zúčastnili aj odborníci pracujúci v skupine Odpady na meste Nitra, ktorá vznikla z iniciatívy komisie životného prostredia poslancov MsÚ Nitra.

Plánujete niečo podobné i v budúcnosti?

V súčasnosti sa podieľame na realizácii komunitného kompostoviska na ulici Lipová. Veríme, že aj touto osvetou ukážeme obyvateľom tento ekologický a efektívny spôsob nakladania s bioodpadom, ako vhodnú alternatívu nakladania s bioodpadom v mestách, konkrétne na sídliskách.

Viac o Klube darcov sa dozviete TU

    

top