Skip to main content

Zoberme školu na vzduch

Študenti UKF Nitra majú novú oddychovú zónu.

 

Vedenie univerzity UKF poskytlo študentom na oddych jedno z vonkajších átrií budovy na ul. Tr. A. Hlinku v Nitre. Priestor však potreboval dovybaviť potrebným zariadením. Učitelia a študenti z Katedry ekológie a environmentalistiky dali hlavy dokopy a priestor sa rozhodli doplniť o drobný mobiliár - stoly a stoličky, sedacie vaky, hojdacie siete, lavičky, kreslá...  Študenti tu môžu oddychovať na čerstvom vzduchu, učiť sa na skúšku, prečítať si knihu, či len tak si vypiť kávu s kamarátmi a porozprávať sa. Autori projektu chceli, aby študenti nemuseli odchádzať do podnikov v centre mesta, ale mali zaujímavý  a podnetný priestor priamo na univerzitnej pôde. Do budúcna tu plánujú organizovať neformálne stretnutia, besedy a  prednášky. Otvorenie átria sa uskutočnilo 23.10.2018 za prítomnosti študentov a pedagógov. „Verím, že si táto oddychová zóna časom nájde svojho užívateľa. Snažili sme sa ju vybaviť nábytkom z tvrdeného plastu, ktorý je čo najmenej náročný na údržbu, aby tu mohol byť prakticky celý rok. Sedacie vaky sa dočasne premiestnia do chodby, pre deky sme tu vyhradili odkladaciu skrinku,“  hovorí autor projektu, RNDr. Peter Petluš. „Dúfam, že tu do budúcnosti budú pribúdať nové veci, ale najmä študenti. Robili sme to hlavne pre nich, aby medzi blokmi výučby nemuseli chodiť do všelijakých fastfoodov do mesta.“

Projekt “Zoberme školu na vzduch“, bol podporený z grantového programu Mením Moje Mesto, z participatívneho rozpočtu Mesta Nitra. Cieľom programu je motivovať občanov nášho mesta k aktívnej spolupráci pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít. Program administrovala Nitrianska komunitná nadácia.  

 

top