Skip to main content

Prebieha 1.kolo hlasovania Klubu darcov o 6 finalistoch

Predkladanie projektov na Klub darcov je uzatvorené...

 

V Klube darcov 2018 sa uchádza  o vašu priazeň až 11 projektov. Ak ste už darovali alebo stihnete darovať do 31.10., AJ VY môžete rozhodnúť o 6 finalistoch formou  Google dotazníka, ktorý vám zašleme po darovaní priamo na váš email. V ňom zakliknete 6 projektov, ktoré vás najviac zaujali.

Vyberáte si z nasledovných 11 projektov:

1.  Bublinky do Snoezelen  (Predkladateľ: "óčkári", o.z.)
Projekt je zameraný na doplnenie terapeutickej miestnosti  v priestoroch MŠ Piaristická v Nitre,  kde je realizovaná terapia Snoezelen pre deti so zrakovým postihnutím.  

2.  Fotografie s budúCNOSŤOU (Predkladateľ: BUDÚCNOSŤ, n.o.)
Projekt má za cieľ podporu zdravého životného štýlu u ľudí závislých alebo ohrozených závislosťou  formou fotografickej výstavy s témou "Zdravie je viac ako len zdravie tela".
 
3. Informačná pomôcka k prevencii násilia (Predkladateľ: Centrum Slniečko)
Cieľom  projektu je vypracovať informačnú brožúru, pomocou ktorej sa zvýši povedomie verejnosti o mnohých dôležitých témach  z oblasti domáceho násilia. 
 
4. Zážitkové vzdelávanie v prírode (Predkladateľ: SPU Nitra, Botanická záhrada)
Projekt je venovaný deťom základných škôl, ktoré dostanú pracovné listy s rôznymi úlohami (počítanie letokruhov, spoznávanie listov a ihličnatých drevín, ...). Úlohy budú riešiť priamo v teréne, v skleníkoch Botanickej záhrady. 
 
5.  INSPIRATION CHARITY ZUMBATHON (Predkladateľ: S. Gáborová, B. Tarinová, L. Pinček)
Cieľom projektu je vyzvať širokú verejnosť k pomoci rodinám v ťažkých životných situáciách formou účasti na tanečnom maratóne v športovej hale v Nitre. 
                   
6. Zariadenie infocentra (Predkladateľ: Podaj mi ruku Nitra, o.z.)
Cieľom projektu je pomáhať sociálne slabším rodinám a rodinám s ťažko chorými deťmi formou infocentra zriadeného na mestskej tržnici, kde vydávajú oblečenie, drogériu, zariadenie pre domácnosť... a zároveň podávajú aj informácie ohľadne ďalšej pomoci.
 
7. Dobudovanie “Multigeneračnej zóny“ (Predkladateľ: ZSS “Borinka“ Nitra)
Zámerom projektu je skvalitniť priestor "Multigeneračnej zóny", ktorý slúži na oddych, na športové a kultúrne podujatia, nielen 160 prijímateľom sociálnej služby v ZSS “Borinka“, ale aj deťom a mládeži zo Spojenej školy internátnej v Nitre, či priľahlým komunitám Klokočiny a Čermáňa. 

8.  Zelená záhrada šťastných ľudí (Predkladateľ: J. Tráčová,
L. Ocelková, K. Švecová)

V rámci projektu sa bude revitalizovať na báze dobrovoľnej práce  okolie  ZSS Viničky, na Považskej ulici v Nitre, ktoré bolo zničené stavenými prácami pri zateplovaní a následnou rekonštrukciou balkónov. 
 
9. Zaži vedecký deň (Predkladateľ: VIAC AKO UČENIE, o.z.)
Združenie " VIAC AKO UČENIE"  pripravilo projekt, v ktorom sú zahrnuté  fyzikálne aktivity pre deti každého veku, v rámci ktorých budú môcť zažiť jeden deň v koži vedca. Svoje vlastné bádanie budú prezentovať na žiackej konferencii, menšie deti budú bádať v laboratóriu.

10. Všetci spolu - oživenie vnútrobloku na Nábreží mládeže (Predkladateľ: M. Hefková, M. Špoták, M. Kováč)
Cieľom tohto projektu je priniesť život do vnútrobloku, aby v ňom jeho obyvatelia trávili viac času a spoznávali sa formou vybudovania knižnej búdky, veľkorozmerných šachov, ako aj paletovej bylinkovej záhradky a dopadovej zóny pod hojdačku.
 
11.Nutričná akadémia pre deti (Predkladateľ: KlauDIA,o.z.)
Občianske združenie KlauDIA sa venuje edukačnej činnosti špeciálne ľuďom s ochorením diabetes mellitus. Prostredníctvom projektu  zabezpečia a zrealizuje zážitkové prednášky pre žiakov priamo v školách. 

top