Skip to main content

Vychovávame mladých filantropov v Nitre


Podporili sme 13 projektov mladých ľudí v hodnote 6 945,28 €. Ktoré to sú?

Organizácia UNICEF v spolupráci s Mestom Nitra podporila už po 2x náš dlhodobý grantový program zameraný na mladých ľudí.

Grantový program

Cieľom grantového programu Mladí nitrianski filantropi je podporiť kreativitu a šikovnosť mladých ľudí z Nitry, ktorí majú chuť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie. V roku 2024 získalo podporu 13 projektov v hodnote 6 945,28 €. Tento program má v NKN dlhšiu tradíciu a je pre nás výnimočný.

„Mladí nitrianski filantropi je jedinečný vzdelávaco-grantový program, ktorý umožňuje mladým ľuďom, aby získali zručnosti v oblasti prípravy a realizácie svojich vlastných projektov. Zároveň ich motivuje k dobrovoľníctvu, aby sa zaujímali o svoje okolie a aktívne prispeli k tomu, aby sa nám v meste Nitra žilo lepšie," povedala Ľubica Lachká, správkyňa NKN.

Vychovávame a školíme mladých filantropov v Nitre

Viac ako 40 mladých ľudí z Nitry (traja za každú prihlásenú školu) absolvovalo počas apríla aj dvojdňové školenia v KC Zobor pod vedením školiteliek Lucie Szorád a Alexandry Kurišovej z organizácie YouthWatch, ktoré pripravili tohtoročné bezplatné školenia pre všetkých účastníkov. Učili sa ako napísať a zrealizovať úspešný projekt, pripraviť rozpočet, naplánovať aktivity a ciele projektu. Následne ho zadministrovali a podali do Nitrianskej komunitnej nadácie v rámci grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Školiteľky sa snažili s mladými ľuďmi pomenovať problémy, ktoré ich trápia a následne nájsť vhodné riešenia.

„Veľmi často rezonovala chýbajúca komunikácia, vzťahy medzi študentami alebo aj študentami a učiteľmi. Mladí ľudia pomenúvali, že sa obávajú odsúdenia, diskriminácie, posmechu kvôli vzhľadu, vierovyznaniu, správaniu. Viacerí pomenúvali, že ich nebaví a nudí momentálny spôsob výučby jednotlivých predmetov. Grantový program im môže pomôcť prispieť k riešeniu problémov. Ich problémy to nevyrieši, no zase o kúsok nalomí škrupinku na ceste ku zmene. Zároveň je táto grantová podpora inšpiráciou pre ďalších žiakov a študentov, že aj z pozície žiaka/mladého človeka vedia niečo zmeniť, prispieť ku zmene,“ povedala Lucia Szorád lektorka Youthwatchu.

Odovzdávanie grantových šekov 

Dňa 20.6. sme v Sobášnej sieni Mestského úradu v Nitre odovzdali grantové šeky k už vybraným podporeným projektom. Úspešní grantisti si prebrali šek z rúk programovej manažérky organizácie Unicef Mirky Hapalovej a Miloslava Špotáka, zástupcu primátora Nitry.

„V UNICEF-e sme presvedčení, že podpora iniciatív, ktoré povzbudzujú mladých ľudí k dobrovoľníckym aktivitám, je kľúčová pre posilnenie zmyslu pre komunitu, vzájomné porozumenie a spoločenskú zodpovednosť. Preto UNICEF podporuje a oceňuje mesto Nitra a nadáciu za ich odhodlanie posilňovať dobrovoľníctvo a filantropiu mladých ľudí," hovorí Michaela Bauerová
koordinátorka UNICEF na Slovensku. 

FOTOGALÉRIU z odovzdávania grantových šekov nájdete tu.

VIDEO z odovzdávania grantových šekov nájdete tu.

Podporené projekty 2024

Názov projektu: Zapni mozog, rozhýb sa!
Predkladateľ: P. Muráriková, L. Virágová, J. Matušica, M. Murárik
Udelený grant: 600 €

Škola: Piaristická spojená škola  sv. Jozefa Kalazanského (ZŠ)

Cieľom projektu "Zapni mozog, rozhýb sa!" je vytvoriť priestor pre aktívne trávenie voľného času v škole (veľké prestávky, suplované hodiny) tak, aby sa eliminoval čas žiakov strávený na mobilných telefónoch. Zámerom je prostredníctvom podnetných hier a aktivít zaktivizovať žiakov, čo v konečnom dôsledku prispeje k lepšiemu mentálnemu i fyzickému zdraviu žiakov a ich lepšej schopnosti sústrediť sa a vzdelávať. Z grantu zakúpia spoločenské hry, ktoré budú uložené v Dračej jaskyni (nevyužitá miestnosť v škole), pravidlá budú preložené do UA jazyka. Zakúpia tiež športové potreby, ktoré sa budú využívať na strednom dvore školy. Počas mája a  júna zorganizujú autori projektu pravidelné športové aktivity v exteriéri a workshop hrania spoločenských hier v Dračej jaskyni.

Názov projektu: NEPOZERAJ, POMÁHAJ!
Predkladateľ: M. Krnáčová, L. Koprdová, S. Ligačová, H. Kolenová
Udelený grant: 600 €

Škola: Piaristická spojená škola  sv. Jozefa Kalazanského (SŠ)

Projekt realizuje neformálna skupina troch študentiek, aktívnych v krúžku mladí záchranári. Projektom chcú zvýšiť povedomie o poskytovaní prvej pomoci, šíriť osvetu o duševnom zdraví. Stretávajú sa s tým, že ľudia sa boja prvú pomoc poskytovať a to najmä z dôvodu nedostatku znalostí a absentujúcich zručností a reálnej skúsenosti. V rámci projektu zrealizujú workshopy o prvej pomoci a duševnom zdraví pre žiakov a učiteľov ich SŠ a súťaž v prvej pomoci na utvrdenie nadobudnutých vedomostí, ktoré tak prenesú do praxe.

(Plánujú tlač dvojjazyčných plagátov slovenčina, ukrajinčina, s ktorými pomôžu spolužiaci z Ukrajiny, ktorých oslovia, predstavia im projekt a prebehne prípravné stretnutie).

Názov projektu: Sieťoviny
Predkladateľ: A. Korompaiová, L. Špániová, M.Bibeňová, D. Bahulová
Udelený grant: 550,99 €

Škola: ZŠ  Škultétyho

Sieťoviny je viacúčelový projekt, ktorý vymysleli žiačky ZŠ Škultétyho spolu so svojou koordinátorkou. Na škole je kľúčové budovať príjemnú atmosféru a nerušenú komunikáciu. Zlepšiť ju by sa podarilo prostredníctvom podujatia, na ktorom sa zúčastnia rôzne vekové kategórie. Nevyužitá plocha v areáli školy je ideálnym miestom, na ktorom sa spoja aj učitelia aj žiaci, nielen počas tohto dňa ale aj počas hodín telesnej výchovy a prestávok. Podujatie Sieťoviny sa zakladá na športových súťažiach v sieťových hrách. Vytvoria sa rôzne tímy a tie najlepšie z nich budú ocenené. Športového dňa sa zúčastnia žiaci 4. ročníka  a 2. stupňa ZŠ.

Názov projektu: Vyučovanie našimi očami
Predkladateľ: L. Prešinský, N. Líška, D. Mihálová, K. Bidelnicová
Udelený grant: 599,79 €

Škola: Základná škola sv. Marka

Cieľom projektu je učiteľom aj žiakom ukázať, že vyučovanie na škole môžeme ponímať aj inou, hravejšou formou. Týmto spôsobom si to žiaci viac užijú. V projekte zrealizujú interaktívne  podujatie deň jazykov, podujatie - vyučovanie našimi očami a tiež hodinu spoznávania Ukrajiny.

Názov projektu: Interactive language bookshelf
Predkladateľ: H. Barátová, M. Bezáková, M. Lakotová, N. Fischerová
Udelený grant: 600 €

Škola: Základná škola s materskou školou sv. Gorazda

Žiačky siedmeho ročníka vytvoria v školskej knižnici interaktívne oddelenie, v ktorom budú cudzojazyčné hry, aktivity a knihy. Projekt realizujú s cieľom, aby zvýšili záujem o cudzie jazyky a aby ukázali ostatným žiakom, že cudzie jazyky sa dajú učiť aj zábavnou formou. Zorganizujú 2 podujatia: 1.  Dni jazykov -  jeden deň pre prvý stupeň a jeden deň pre druhý stupeň, kedy by postupne s každou triedou strávili spoločný čas, počas ktorého sa budú spolu hrať, pripravia kvíz a iné aktivity, všetko bude prebiehať y angličtine. 2 podujatie: Starší čítajú mladším a hrajú sa s nimi - starší žiaci by išli k mladším, prečítajú im príbeh/rozprávku po anglicky a pripravia si pre nich aktivity, ktoré súvisia s prečítanou rozprávkou.

Názov projektu: Raňajky v tráve
Predkladateľ: K. Švajdová, D. Gajdošík, R. Kičiňová, S. Dvorský
Udelený grant: 593,5 €

Škola: Stredná odborná škola gastronómie a cestovného ruchu

Projekt budú realizovať žiaci druhého ročníka Strednej odbornej školy gastronómie a cestovného ruchu. Zamerali sa v ňom na vzťahy a zlepšenie komunikácie, odbúranie komunikačnej bariéry v rámci školy: medzi spolužiakmi, žiakmi jednotlivých tried, žiakmi a učiteľmi. Cieľom projektu je zlepšenie komunikácie a vzájomnej spolupráce, pomoci medzi všetkými v škole pomocou projektu Raňajky v tráve. V rámci podujatia budú realizované aktivity:  1. Spoločné varenie- žiaci z odboru kuchár z triedy 2.D budú zapojení do príprav - pečenie lievancov a toastov. 2. Športové stanovištia- bedminton, futbal, ping-pong, preťahovanie lanom. 3. Diskusia- otvorená komunikácia s učiteľmi a žiakmi na deke- vzájomné zisťovanie záľub.

Názov projektu: Poďme von!
Predkladateľ: M. Mandalíková, S. Olbertová, D. Brtek, S. Malenčík
Udelený grant: 600 €

Škola: ZŠ Benkova

Žiaci vytvoria sedenie na školskom dvore, ktoré bude slúžiť na výučbu a voľnočasové aktivity, nakoľko v triedach je príliš horúco. Stoly a stoličky budú z drevených cievok, ktoré slúžia na káble. Deti si ich namaľujú, na stoly namaľujú napr. človeče, šachovnicu... Dáždniky - slnečníky budú zabudované do cievok (stolov). Vytvoreným sedením chcú dať priestor pre inú formu výučby. V rámci projektu bude organizovaná ukážková hodina výučby zo strany žiakov (ukážková hodina matematiky alebo biológie). Žiaci 8. ročníka budú zapojení do tvorby a maľovania sedenia ako takého.

Názov projektu: Improving Relations with People and Nature
Predkladateľ: P. Pavelka, M. Pónya, D. Frantová, S. Verešová
Udelený grant: 600 €

Škola: Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA

Zámerom predkladateľov je realizovať eko-športový deň na škole. Oslovia organizáciu Alej na prameni, ktorá priblíži študentom triedenie odpadu v spojení s využitím obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu ako študenti využívať. Pri tejto prezentácii vystúpi aj študent s jeho environmentálnym projektom na nabíjanie telefónu cez bicykel. V rámci eko-športového dňa pripravia 8 športových aktivít na stmelenie kolektívnych vzťahov medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a učiteľmi. V závere podujatia sa uskutoční spoločná grilovačka.

Názov projektu: Festival kultúry
Predkladateľ: Z. Lukáčová, J. Bihary, M.  Chernikova, R. Kotlár
Udelený grant: 350 €

Škola: ZŠ Krčméryho

Projekt budú realizovať žiaci zo ZŠ Krčméryho - Jozef, Maryna, Ronaldo v spolupráci so žiakmi a pedagógmi zo ZŠ. Plánujú zorganizovať Festival kultúry pre skupiny žiakov základných a stredných škôl z Nitry. Na festivale predstavia tri rôzne kultúry - rómsku, ukrajinskú, slovenskú prostredníctvom jedla, umenia (spevu a tanca) a aktivít na spoznanie kultúry. Projekt realizujú pre žiakov zo 14 základných a 5 stredných škôl z Nitry, z každej školy budú pozvaní 3 žiaci, ktorých si škola vyberie.

Názov projektu: Daruj a pomáhaj
Predkladateľ: L. Janečková, A. Balážová, N. Bačová
Udelený grant: 481 €

Škola: Spojená škola, Slančíkovej 2, v Nitre

Projekt je realizovaný študentkami Spojenej školy, Slančíkovej 2, v Nitre. Zámerom projektu je vytvoriť podujatie pre verejnosť formou swapu, respektíve výmenou, kúpou či darovaním vecí, ktoré sú stále v dobrom stave, ale už ich možno nepotrebujeme či nechceme. Podujatie je doplnené príjemným programom a možnosťou kúpy občerstvenia za ľubovoľný príspevok, ktorý bude darovaný na charitatívne účely. Autori projektu zorganizujú 2 swapy v parku na Sihoti, alebo v Botanickej záhrade.

Názov projektu: Kalazans camp
Predkladateľ: M. Gubáňová, D. Kunová, M. Kováćová, R. Vilina
Udelený grant: 500 €

Organizácia:  KALAZANS – Združenie detí a mládeže

Realizovať projekt budú 3 animátori z organizácie Kalazans – Združenie detí a mládeže. Chcú zorganizovať pobytový tábor pre deti (26 účastníkov vo veku 10-15 rokov a 12 animátorov vo veku 16-23 rokov). Vďaka tomuto projektu sa naučia animátori zodpovednosti a účastníci tábora sa naučia aktívne využívať svoj voľný čas. Tábor sa uskutoční 26. - 31.8. v Podolí.

Názov projektu: Ranná joga s NMP (Nitriansky mládežnícky parlament)
Predkladateľ: F. Horváth, K. Beňačková, J. Pohánka
Udelený grant: 270 €

Organizácia: Nitriansky mládežnícky parlament

Cieľom projektu je propagácia fyzického a mentálneho zdravia medzi mladými ľuďmi za pomoci jogy - atypického športu, vďaka ktorému sa vedia mladí ľudia, no i ostatní obyvatelia Nitry a okolia odreagovať od uponáhľaného každodenného sveta. Skúsení lektori jogy budú viesť zúčastnených k aktívnemu pohybu, flexibilite a relaxačným cvičeniam, a tým predchádzať zraneniam. Dokopy 4 hodiny v cca 2-týždňových intervaloch sa budú konať v prostredí ako stvorenom pre fyzickú aj mentálnu relaxáciu - novo zrevitalizovanom Starom parku na Sihoti. Okrem toho sa projekt zameriava na podporu zmyslu pre komunitu a prispeje k stavaniu mostov medzi skupinami, ktoré za bežných okolností neinteragujú. Účastníci môžu tieto priepasti prekonávať pri ľahkom občerstvení po hodinách. Vytvorenie inkluzívneho a bezpečného prostredia zabezpečuje možnosti pre spoznávanie ľudí a budovanie zmysluplných vzťahov. V konečnom dôsledku je hlavným cieľom umožniť mladým ľuďom viesť zdravší a šťastnejší život.

Názov projektu: Hájovské leto 2
Predkladateľ: L. Lahučká, M. Král, M. Šantavý
Udelený grant: 600 €

Neformálna skupina: mladí ľudia z mestskej časti Párovské Háje v Nitre

Projekt budú realizovať dobrovoľníci pre všetky vekové kategórie. Bude nadväzovať na minuloročný úspešný projekt "Hájovské leto", ktorý sa stretol s veľkou odozvou a radi by  pokračovali v tradícii jeho realizácie. Autori projektu plánujú zrealizovať min. 6 zábavných  zážitkových podujatí, ktoré by pomohli spojiť komunitu, ktorá tu žije, t.j. nových obyvateľov, ktorí sa sem prisťahovali so starými obyvateľmi, ktorí tu žijú odmalička. Tak by mali možnosť sa nie iba spoznať, no i participovať na príprave a realizácii podujatí, čím by mali možnosť získať aj vzťah k prostrediu, kde žijú. Dve väčšie podujatia budú organizované na začiatku a konci školských prázdnin a 4 v priebehu prázdnin, ktoré bude plné spoločenských hier a športu.

Držíme všetkým palce v realizácií dobrých nápadov pre svojich rovesníkov.

tagy: Mesto Nitra, Mladí nitrianski filantropi, UNICEF

top