Skip to main content

Nový darca Klubu darcov 2023


Na slávnostnom stretnutí Klubu darcov tento rok získalo podporu všetkých 9 projektov.

Prvých 5 projektov, ktoré získali najvyšší počet bodov  bolo podporených z príspevkov členov Klubu, pre zvyšné 4 projekty, ktoré skončili na 6. – 9. mieste  sa zaviazalo Mesto získať firemného darcu. Stala sa ním firma CORA GEO, s.r.o., ktorá sumou 2 000 € podporila nasledovné projekty:

  • Škola života - Neformálna skupina U. Ťapušová, S. Petrovičová, D. Kiš – 84 hlasov (500 €)
  • Harmónia kultúr: integrácia do slovenskej spoločnosti - Neformálna skupina Gakh, F. Kurbanov, Y. Erofeeva – 79 hlasov (500 €)
  • Vieš, čo ješ? - Nauč sa pomáhať, o.z. – 75 hlasov (500 €)
  • Zjednotení v rozmanitosti tanca ...Tanec nás spája -Tanečná škola NEXUM, o.z.– 65 hlasov (500 €)

Na záver by sme chceli vyjadriť vďaku firme CORA GEO, s.r.o. za finančnú podporu a všetkým zúčastneným projektom popriať veľa úspechov pri ich realizácii.

Pre viac informácii o Klube darcov 2023 a o podporených projektoch navštívte náš web www.klubdarcov.nkn.sk.

tagy: Klub darcov

top