Skip to main content

Dažďová voda - dar prírody

Program podpory: Tu sme doma


V areáli Strednej priemyselnej školy stavebnej, Konkolyho 8 v Hurbanove už môžu polievať záhradku ekologicky.

Projekt s názvom „Dažďová voda – dar prírody“, ktorého predkladateľom je Staviteľ, n.o., bol podporený v programe Tu sme doma 2019, ktorého partnerom je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s.

Výsledok projektu sme si boli pozrieť osobne a vyspovedali sme aj autorku projektu, pani Timeu Peťkovskú.

O čom bol váš projekt? Aký je jeho cieľ?

Na polievanie okrasnej záhrady a interiérových rastlín sme chceli využiť alternatívny zdroj vody - dažďovú vodu. Zachytávaním dažďovej vody a jej následným využívaním prispejeme k ochrane životného prostredia. Tým, že dažďovej vode dáme nové zmysluplné využitie veríme, že prispejeme k tomu, aby žiaci dažďovú vodu už nepovažovali za odpad, ale za bohatý dar prírody.

Týmto projektom chceme reagovať na zmenené klimatické podmienky. Ich vplyv na prostredie chceme zmierniť zachytávaním a efektívnym využívaním dažďových vôd pri zavlažovaní interiérových rastlín, ale hlavne okrasnej záhrady, ktorú sme taktiež vytvorili vďaka projektu Tu sme doma.

Ako prebiehala realizácia projektu?

Jedným zo zámerov projektu bolo zapojiť žiakov do prác na vytvorení zásteny. Žiaľ, žiaci na prácach nemohli spolupôsobiť, nakoľko sa realizovali počas mimoriadnej situácie s pandémiou COVID-19. Z rovnakého dôvodu sa neuskutočnil ani plánovaný workshop, ktorý však chceme realizovať v novom školskom roku. Naším úmyslom je workshopom a praktickou ukážkou využívania dažďovej vody zvýšiť povedomie a pôsobiť na správanie sa žiakov, ale aj zamestnancov a návštevníkov školy v oblasti šetrenia prírodných zdrojov.

Prvou nakúpenou položkou boli nádrže na dažďovú vodu. Po ich umiestnení na určené miesto sme zistili, že je potrebné vymeniť jeden diel zvodovej rúry, aby bolo možné napojiť nádrže. Po tejto výmene sme nádrže napojili a namerali rozmery pre tieniacu stenu. Nakúpili sme drevené laty a stĺpy, ktoré sa narezali a opracovali. Nakoniec sme ich natreli olejovým náterom. Na uchytenie stĺpov sme použili pätníky, ktoré sme navŕtali do chodníka na ktorom sú postavené nádrže na dažďovú vodu. Pospájaním lát sme vytvorili zástenu, ktorú sme uchytili o vopred osadené stĺpy. Pred zástenu sme vysadili ťahavé ruže, ktoré sme o ňu prichytili.

Ako hodnotíte výsledok projektu?

Projekt z hľadiska osadenia nádob na dažďovú a vytvorenia tieniacej zásteny bol úspešne realizovaný. Osadením nádrží na dažďovú vodu v tesnej blízkosti okrasno - úžitkovej záhrady sme zjednodušili jej zalievanie, ale hlavne sme nahradili použitie podzemnej vody dažďovou.

Naďalej sa budeme snažiť pokračovať v aktivitách, ktoré chránia životné prostredie, aby sme žiakov a zamestnancov školy, ale aj obyvateľom mesta inšpirovali a vzdelávali v tejto oblasti.

   

 

 

top