Skip to main content

Ľudský život je krehký

Program podpory: Tu sme doma


V rámci grantového programu Tu sme doma, ktorého partnerom je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., bol v roku 2019 podporený aj projekt s názvom Ľudský život je krehký.

Predkladateľom projektu bolo Zariadenie sociálnych služieb MAGNÓLIA v Hurbanove, ktoré poskytuje sociálne služby fyzickým osobám, odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona. Sú to ľudia v pokročilom veku so zhoršujúcim sa zdravotným stavom - seniori a ľudia so zdravotným, duševným a iným postihnutím - ŤZP. Kapacita zariadenia je 180 klientov, ktorých komfort zabezpečuje 135 zamestnancov.

Cieľom projektu Ľudský život je krehký, bolo zakúpenie AED - automatického externého defibrilátora.

Je to prístroj, ktorý pomáha pri poskytovaní prvej pomoci, v prípade vážneho zdravotného problému dokáže analyzovať a kontrolovať činnosť srdca. Pomocou elektrického výboja je schopný obnoviť správny srdcový rytmus. „Prístroj AED - defibrilátor sme sa rozhodli získať z dôvodu veľkého počtu kumulácie ľudí v našom zariadení = klienti 180, zamestnanci 135, návštevy, príbuzní. Taktiež sa konajú rôzne podujatia v zariadení - deti a študenti z okolitých škôl. A v prvom rade je dôležitý zdravotný stav seniorov a ľudí so zvýšenou zraniteľnosťou. Pre "MAGNÓLIA" ZSS tento vzácny prístroj doteraz nebol k dispozícii z dôvodu jeho cenovej náročnosti. Pri zdravotnom probléme - kolapse bola privolaná RZP, čo v konečnom dôsledku trvalo určitý čas, ktorý je pri záchrane ľudského života veľmi dôležitý a cenný“, vysvetlil nám pán František Hamran - autor projektu.

Kto iný, ako zdravotnícky personál, vie, aké je ľudské zdravie vzácne a život človeka krehká vec. Každý z nich počas svojej praxe poskytoval základnú prvú pomoc. Záchrana života je pre nich povinnosťou, nad ktorou nepremýšľajú, ale konajú. Vedia, že čím skôr sa poskytne pomoc postihnutému, tým má väčšiu šancu na úplné uzdravenie a o to pri poskytnutí prvej pomoci ide.

Defibrilátor je určený aj pre laickú verejnosť a umiestnený na strategickom mieste s veľkým počtom - pohybom ľudí.

V rámci projektu všetci zamestnanci zariadenia absolvovali odborné školenie o použití pristroja a zároveň kurz prvej pomoci s vydaním certifikátu. Ukážka a prednáška k využitiu a správnemu použitiu prístroja AED v praxi bola zrealizovaná aj pre žiakov Slovenskej základnej školy mesta Hurbanovo /v počte 40/ a bola tiež spojená s ukážkou poskytnutia prvej pomoci. „Bol to nezabudnuteľný zážitok pre žiakov a zároveň spestrenie dňa pre aktívnych seniorov – obyvateľov zariadenia, ktoré vnímame, ako vzájomné pozitívne spájanie generácií“, dodáva pán Hamran.

  
top