Skip to main content

V školskom klube hravo, zdravo a bezpečne

Program podpory: Tu sme doma


Vďaka programu Tu sme doma 2019, ktorého partnerom je spoločnosť Heineken Slovensko, a.s., majú žiaci ZŠ Nám.Konkolyho-Thege 2 v Hurbanove novú preliezkovú zostavu.

Myšlienka na vznik projektu s názvom „V školskom klube hravo, zdravo a bezpečne“ vznikla medzi vychovávateľkami, nakoľko detí v školskom klube je veľa a preliezková zostava bola len jedna. Škola má krásny veľký areál, a tak sa rozhodli napísať projekt na preliezkovú zostavu, aby mali deti možnosť sa bezpečne zahrať, otužovať zdravie a viac sa pohybovať. Do realizácie sa zapojili rodičia a priatelia školy,  zamestnanci školy aj zamestnanec spoločnosti Heineken Slovensko, a.s., pomáhali aj samotní žiaci.

Cieľom projektu je hlavne hrať sa zdravo a bezpečne, predísť úrazom, vytvárať kladný vzťah k pohybu a pestovať zdravý životný štýl. „Deti si zostavu užívajú, radi sa na nej a aj okolo nej hrajú, rozvíjajú svoje motorické zručnosti, pohybové schopnosti. Deti sa teraz delia s dvoma preliezkovým zostavami, nehádajú sa, vedia sa bez problémov zahrať. Pri návšteve sa deti z MŠ tiež zahrali na novej preliezkovej zostave a žiaci ju využívajú aj na telesnej výchove. Na odovzdávaní projektu deti pri prvom vyskúšaní zostavy celú preliezku vyzdobili stužkami pod dozorom pani vychovávateľky a zamestnanca spoločnosti Heineken, ktorý je súčasne aj oteckom. Preliezková zostava sa používa a deti sú spokojné“, hovorí pani Jozefína Moravčíková – vychovávateľka a autorka projektu.

Záverečné odovzdanie projektu bolo spojené s celoškolským podujatím- Na kolesách bezpečne. Celého podujatia sa zúčastnilo cca 200 ľudí - žiaci školy, rodičia, starí rodičia, zamestnanci školy- učitelia, vychovávatelia, pozvaní hostia, členovia záchranných a bezpečnostných zložiek.
Vďaka novej preliezkovej zostave, sa teda deti budú môcť zahrať na dvoch miestach v areáli školy, budú mať viac aktivít, hravo sa zmestia k dvom zostavám, pobyt na školskom dvore bude bezpečnejší.
Zostavy sa budú využívať v letnom školskom klube aj pri spoločných podujatiach s inými organizáciami.

  

top