Skip to main content

Mením Moje Mesto 2019 - VÝSLEDKY


Máme výsledky hlasovania v programe Mením Moje Mesto 2019.

 

Grantový program Mením Moje Mesto 2019 financuje mesto Nitra z participatívneho rozpočtu a je realizovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Jeho cieľom je podporovať inovatívne projekty občanov mesta v rôznych oblastiach (vzdelávanie, sociálna oblasť a ochrana zdravia, aktivizácia mladých ľudí i seniorov, aktívna kultúra a zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, verejné priestory a športové aktivity pre verejnosť) O vašu priazeň sa tento rok uchádzalo až 57 predložených projektov, ktoré majú ambíciu prispieť ku skvalitneniu života v našom meste a vychádzajú z potrieb a záujmov našich občanov. Hlasovanie prebiehalo od 1. apríla do 22. apríla 2019.

Celkovo sa formou zaslania SMS zapojilo až 13 608 občanov. Víťazné projekty grantového programu boli určené na základe počtu získaných hlasov, bez ohľadu na kategóriu.

 

Ďakujeme, že aj vy ste rozhodli o tom , čo sa tento rok v našom meste zmení k lepšiemu. Na základe vašich hlasov finančnú podporu získalo 21 projektov.

Všetky víťazné projekty nájdete na https://mmm2019.hlasobcanov.sk/

 

"Hlasovacia web stránka programu Mením moje mesto 2019 je realizovaná aj vďaka podpore z EÚ ESF a OP EVS."

tagy: Mením moje mesto

top